Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

150.00 TL 146.00 TL

Yazar : Soner Altaş
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 1223 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Avukatların, Hukukçuların, Mali Müşavirlerin, Bağımsız Denetçilerin, Şirket Yöneticilerinin, Öğrencilerin Ve Şirketler Hukukuna İlgi Duyan Her Kesimden Oku­run Ticaret Hukuku Mevzuatına Topluca Ulaşabilmesi Amacıyla Hazırlanan Bu Eserde, Türkticaret Kanunu Başta Olmak Üzere 19 Kanun, 13 Yönetmelik, 18 Tebliğ Ve Konuya İlişkin Khk, Bakanlar Kurulu Kararları İle Usul Ve Esaslara, 2017 Yılı Aralık Ayı Başı İtibariyle Ve Güncel Metinleriyle Yer Verilmiştir.” (Tanıtım Yazısı)
İçindekiler Önsöz V Türk Ticaret Kanunu 1 Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 359 Sermaye Piyasası Kanunu 369 Sınai Mülkiyet Kanunu 451 Kooperatifler Kanunu 543 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 571 Tarım Satış Kooperatif Ve Birlikleri Hakkında Kanun 591 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu 601 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 653 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 659 Çek Kanunu 669 Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 679 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 681 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 701 Ticarette Tağşişin Men’i Ve İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkında Kanun 709 Umumi Mağazalar Kanunu 711 Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu 715 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 735 Milletlerarası Tahkim Kanunu 747 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 759 Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 765 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 781 Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 787 Ticaret Sicili Yönetmeliği 789 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 851 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 881 Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 887 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 893 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 899 Bağımsız Denetim Yönetmeliği 909 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği 939 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 943 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 955 Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 961 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 969 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 1039 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 1047 Elektronik Defter Genel Tebliği 1057 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 1065 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 1069 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 1073 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 1079 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 1081 Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 1085 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 1089 Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ 1091 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ 1095 Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 1103 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ 1105 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ 1111 Kurumsal Yönetim Tebliği 1115 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar 1137 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ 1143 Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ 1151 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 1155 Sistematik Fihrist 1159

Ek Bilgi

Yazar

Aydın Çelik, Şenol Kocaer, Soner Altaş

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

1223

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786053151937

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.