KAS Kaymakamlık Sınavı Açık Uçlu Sorularla 12 Deneme Sınavı

KAS Kaymakamlık Sınavı Açık Uçlu Sorularla 12 Deneme Sınavı

32.00 TL

Yazar : Nejla Demirel
Basım Tarihi : 2017 Ağustos
Sayfa Sayısı : sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

 En son yapılan Kaymakam Adaylığı sınavında ÖSYM tarafından alınan karar ile açık uçlu soru sistemine geçilmiş ve adaylara konu dağılımlarıaşağıda verildiği üzere 50 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Buna göre;Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): 20 soru – Türkçe (%15 ; 7 – 8 soru ) – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5 ; 2 soru ) – Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10 ; 5 soru ) – Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10 ; 5 soru )Alan Bilgisi (%60): 30 soru – Anayasa Hukuku (%10 ; 5 soru )- İdare Hukuku (%20 ; 10 soru ) – Türkiye’nin İdari Yapısı (%8 ; 4 soru ) – Türkiye’de Mahalli İdareler (%7 ; 3 – 4 soru ) – Ekonomi (%15 ; 7 – 8 soru )  Ayrıca sınav ilanında ÖSYM soruların konu içerisindeki oranın %20 oranında eksik veya fazla olabileceğini belirtmiştir.  Klasik test formatı olan çoktan seçmeli sorularda aday soru hazırlayanın uygun gördüğü en doğru tek seçeneği bulmak zorundayken; Açık uçlu sınavda aday ilgili konudaki bilgi, birikim, kavrayış ve hâkimiyetine dayanarak soruda isteneni muhakeme, mantık ve yorumlama beceri ve yeteneğiyle birkaç kelime ya da nadiren birkaç cümleyle yazılı olarak kendisi ifade veya formüle etmektedir.  Kaymakam Adaylığı sınavı yapılmadan önce çıkardığımız KAS çalışma kitabımızda açık uçlu olarak adaylara yöneltilmesini düşündüğümüz tüm soru tiplerinin ÖSYM tarafından yapılan ilk sınavda yer alan soru tipleri ile birebir örtüştüğünü gördük. Bu kitabımızda da yine tüm soru tiplerine yer verilmiş olup adayların kendilerini tam anlamıyla denemeleri için sorular tüm konuları içerecek şekilde özenle seçilmiş ve hazırlanmıştır.Kitapta yer alan açık uçlu soru tiplerine örnek verecek olursak; & Boşluk Doldurma: 1982 Anayasasının “eşitlik” başlıklı 10. maddesinde (I)……………yılında yapılan değişiklik ile önce kadınlar için, (II)……………. yılında yapılan değişiklik ile beş grup için özel ayrıcalıklar getirilebileceği (pozitif ayrımcılık) ve bunun eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağıhükme bağlanmıştır. Boş olan yerlere uygun olan tarihleri yazınız.& Önemli Hususların Birkaç Kelime İle Yazılması1982 Anayasasına göre milletvekili dokunulmazlığının istisnalarınıyazınız.• I. ………………………………………………………………………• II. ………………………………………………………………………& Seçenekler İçinden Doğru veya Yanlış Olanların Seçilmesi Aşağıda Başbakanlığa bağlı veya ilgili olarak verilen kamu idarelerinden tüzel kişiliği olanları yanlarında verilen kutucukları (X) işaretleyerek belirtiniz?• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ( )• Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ( )• Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ( )• Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ( )• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ( )& Yanlış İfadenin Yerine Doğrusunun YazılmasıI. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla kurulur. II. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. III. İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. IV. İdarenin bazı eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 1982 Anayasasına göre, bu ifadelerin yanlış olanlarının yerine doğrularını yazınız?• I. ……………………………………………………………………• II. ………………………………………………………………& İfadelerin D/Y Olarak Belirtilmesi Anayasa’ya ve İçtüzüğe göre, TBMM’nin bilgi edinme ve hükümeti denetleme yolları ile ilgili ifadelerin başına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. ( ) Gensoru sonucunda yapılan oylama gizli oylamayla olur. ( ) Gensoru sonucunda yapılan oylamada bir bakan aleyhinde 275 güvensizlik oyu, lehinde 253 güvenoyu kullanılması halinde bile bakan düşmez. ( ) Hem gensoru hem de Meclis soruşturması sonucunda görevden düşme söz konusu olabilmektedir. ( ) İhalelere fesat karıştıran bir milletvekilinin dokunulmazlığıkaldırılması durumunda Meclis soruşturması yoluyla Yüce Divana sevki mümkündür. ( ) Denetim yolları, dışarıdan atanan bakanlar içinde geçerlidir. ( ) TBMM kararı ile Yüce Divan’a sevk edilen bir bakan bakanlıktan düşer. ( ) Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde cevaplandırılır.& Tanım Sorma I. İdarenin kuruluş, teşkilatlanma, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak idari işlemlerle düzenlenmesi. II. Tüm işlem ve eylemlerin aksi yargı kararınca sabit oluncaya kadar hukuka uygun olduğunun varsayılması.III. Yasama organının anayasal sınırları içinde olmak kaydıyla her konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebilmesi. IV. Yasama organının kaynağını doğrudan anayasadan aldığıyetkiye dayanarak araya herhangi başka bir yetkilendirme işlemi girmeden kanunla düzenleme yapabilmesi.İdare hukuku ile ilgili olarak yukarıda verilen tanımları sırasıyla yazınız?• I. ……………………………………………………………………• II. ……………………………………………………………………• III. ……………………………………………………………………• IV. ……………………………………………………………………

Ek Bilgi

Yazar

Ahmet Gazi Kaya, Ahmet Nohutçu, Nejla Demirel

Yayınevi

Savaş

Sayfa Sayısı
Basım Tarihi

2017 Ağustos

ISBN

9786059527880

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.