Roma Hukuku ve Güncellik

62.50 TL

Yazar : Yener ÜNVER
Basım Tarihi : 2017 Nisan
Sayfa Sayısı : 296 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Roma Hukuku, Kara Avrupası hukuku sisteminin temelini oluşturmaktadır. Özellikle Roma Hukukunun temel hukuk ilkeleri, hukuksal düşünce tarzı ve eğitim metodolojisi, halen günümüzdeki hukuku derinden etkilemektedir. Bu etkileme, tarihsel ve amaca göre yorum yanında hukuksal değere göre yorum bakımından da karşılaştırmalı hukuka hizmet etmektedir.

Bu kitapta Roma Hukukunun güncel hukuka etkisi çeşitli açılardan ve farklı ülkelerdeki yetkin hukukçularının bakış açılarıyla incelenmiştir. Özellikle hukuka başlangıç ve borçlar hukuku dersleri başta olmak üzere günümüz hukukunun daha iyi anlaşılması ve mevcut pozitif normların çağdaş yorumlanabilmesi için, Roma Hukukunda ki esaslara temel ilkeleri düşünce kalıplarına bakılmalıdır. Kitaptan “güncellik” konusu bağlamında mala karşı suçlar ve şerefe karşı suçlar yanında, bu suçların haksız fiil bağlamındaki izdüşümleri de incelenmiştir. Kitap içeriğinde çok farklı ülkelerdeki roma hukukçularının hem kendi kişisel görüşleri hem de roma hukuku tarihine ilişkin esaslı incelemeleri yer almaktadır. Günümüz hukukçuların güncel hukuku daha iyi anlamaları ve geliştirmeleri için bu kitap önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Kitap ayrıca, içerdiği konular itibariyle lisansüstü çalışmalar için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Roma hukukunun günümüz hukukunda da yararlanılması kaçınılmaz rolünü oynaması, çağdaş roma hukukçularının güncel çalışmalarını karşılaştırmalı hukuk bağlamında incelemek ve ulaşılan verileri ulusal hukuka aktarmakla olur. Kitap, özellikle yabancı dil(ler)e hakim lisans öğrencilerine tavsiye olunur.”(Arka Kapak Yazısı)
Konu Başlıkları

La Cronaca Leonid Kofanov, Konstantin Tanev
Sugli Alcuni Problemi Metodologici Dei C. D. Quasi Delitti Michal Skřejpek
Comparative Law İn China Lihong Zhang
Il Reato Di Furtum Nel Suo Contesto Antico Konstantin Tanev
Legal–Sociological Parameters Of The Furtum Stefka Naumova
Leges Repetundarum E Furto Pubblico Nella Roma Repubblicana Leonid Kofanov
Furtum As A Delict Under Ius Civile Seldağ Güneş Peschke
Il Furto Nella Legislazione Bizantina Michael Bibikov
Furta Sacra – Le Reliquie Di Venezıa Nell’medioevo Snezhana Rakova
Su Alcuni Problemi Della Fiducia E Furtum Fiduciae Nel Testo Di Ulpiano D. 47.2.14.6 Genka Mozzhukhina
Some Problems Of Publicans Regarding The Abuse Of Power İn Roman Republic Stoyan Lazarov
The Violent Taking Of Property – Vıs – RobberyOnly A Ground For Restitution Emılıa Ganeva
Aspetti Epigrafici Di Fur E Furtum Lyuba Radulova
Il Ladro Nella Legge Delle Xıı Tavole Elżbieta Loska
Dal Furtum Alla Contraffazione Dei Prodotti E Le Altre Forme Di Falso Luigi Zingone, Felipe Ruiz Moreno, Eva Toledo Alarcón
Dimensione Applicativa Della Norma Penale: İndividuazione Degli Elementi Comuni Nell’esperienza Giuridica Romana Ed İn Quella Costituzionale İtaliana Roberto Russo
Le Contrat De Dépôt Dans Le Droit Contemporain Macédonien : Les Relations Avec Le Droit Romain Mirjana Polenak Akimovska, Vlado Buckovski, Goce Naumovski
The Meaning Of Iniuria İn Lex Aquilia – A Historical Sketch Gianni Santucci

Ek Bilgi

Yazar

Şahin Akıncı, Serap Gür Kalaycıoğulları, Yener ÜNVER

Yayınevi

Seçkin

Sayfa Sayısı

296

Basım Tarihi

2017 Nisan

ISBN

9789750242229

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.