Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri

Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri

78.00 TL 75.00 TL

Yazar : Orhan Dür
Basım Tarihi : 2017 Ağustos
Sayfa Sayısı : 490 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

(Zorunlu Arabuluculuk ile İlgili İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı İşlenmiştir)

Uyuşmazlıklar, farklılıklarımızın ve toplumsal etkileşimin doğal bir sonucudur. Farklılıklarımızı, ortadan kaldırmaya çalışmak yerine anlamaya çalışarak uyuşmazlıklarımızı nasıl yönetip çözümleyeceğimiz konusu üzerinde çalışılması gerekmektedir. Son yüzyılda ekonomik ve sosyal ilişkilerin hızla gelişmesi, insanlar ve toplumlar arasındaki etkileşimin doğru orantılı olarak hızla artmasına neden olmuştur. Bu artan ilişkiler, yeni ve değişik uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda uyuşmazlıkların çözümünde, devlet yargısı nicelik ve nitelik itibariyle yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik, uyuşmazlıkların çözümü için hızlı, etkili ve kalıcı yöntemlerin aranması sonucunu doğurmuştur.

Bugün gelinen noktada, hukuk sistemlerine baktığımızda uyuşmazlıklar, bir yargılama yapılarak veya bir yargılama yapılmadan çözümlenmeye çalışılmaktadır. Uyuşmazlık çözümünde klasik anlayış, yargılama yapılmasıdır. Yargılamada tarafların rolü ve etkinliği azalmakta, uyuşmazlık çözümünde söz hakkı yargılama makamına geçmektedir. Ancak yargılama, taraflar arasındaki çatışmayı çoğu kez daha da derinleştirip ağırlaştırmaktadır. Bu yönüyle yargılamanın sosyal barışa katkısı da olmamaktadır. Uyuşmazlıkların çözümünün, tarafların rolünün ve etkinliğinin daha fazla olduğu barışçı, uzlaşmacı ve dostane yöntemlerle sağlanması, taraflara ve topluma çok daha büyük kazançlar sağlamaktadır. Bu durum “sulh hükümlerin efendisidir” düsturunun haklılığını net olarak ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle uyuşmazlık taraflarının uyuşmazlık konusu hakkında sulh olmaları, yargılama neticesi verilen üçüncü kişi kararından çok daha iyidir.

Pek çok ülke, mevcut klasik uyuşmazlık çözüm yolları yanında, yeni alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin bir kısmı yargılamanın içinde veya onunla bağlantılı çözümler getirmekteyken, bir kısmı da yargılama dışında çözümler üretmektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sınırlı olmayıp pek çok çeşidi bulunmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en çok kabul edileni ve en yaygın olanı arabuluculuk yöntemidir. Arabuluculuk yöntemi ile amaçlanan, yargı sistemiyle rekabet etmek ve yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmak değildir. Arabuluculuğun amacı, devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden, mahkemelerin iş yükünü azaltarak uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümlenmesini sağlamaktır.

Birleşmiş Milletler Ticaret Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan Milletlerarası Ticari Arabuluculuğa İlişkin Model Kanun, Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2008/52/EC Sayılı Yönergesi, Özel Hukukta Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Yeşil Kitap, Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Federal Kanun, Almanya’nın 1999 yılında yürürlüğe giren Baden Würtenberg Uzlaşma Kanunu ile Bavyera’nın 2000 yılında kabul edilen Özel Hukukta Zorunlu Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kanunu, Macaristan Arabuluculuk Kanunu ile son yıllarda kabul edilmeleri nedeniyle Bulgaristan ve Slovakya Arabuluculuk Kanunları dikkate alınarak hazılanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşmıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yayımı tarihinden bir yıl sonra, 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmanın konusu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun dördüncü bölümü, 13 ila 18. maddeler arasında düzenlenen “Arabuluculuk Faaliyeti” ve üçüncü bölümü 6 ila 12. maddeler arasında düzenlenen “Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri”dir. Bu çalışmanın amaçlarından birisi de, arabuluculuk yönteminin sınırlarını çizerek diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle arasındaki benzerlik ve farklarını; yine bunun gibi arabuluculuk yönteminin ülkemizdeki düzenlemesiyle karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklarını net olarak ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda çalışmamızda, arabuluculuğun karşılaştırmalı hukuktaki düzenleme şekillerine ve uygulamalarına geniş olarak yer verilecektir.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, arabuluculuk yöntemini, tercih sebeplerini inceleyip diğer uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle birlikte değerlendirilecektir. İkinci bölümde, arabuluculuk faaliyeti ve şekillerini, arabuluculuk yönteminin karşılaştırmalı hukuktaki yerini ve arabuluculuğa ilişkin temel ilkeleri ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıkları ve arabuluculuk faaliyetinin süreç aşamalarını incelenecektir. Dördüncü bölümde ise, arabulucunun hak ve yükümlülükleri ile sorumluluğu ortaya konulacaktır.

Ek Bilgi

Yazar

Ejder YILMAZ, Fatih Aydemir, Orhan Dür

Yayınevi

Adalet

Sayfa Sayısı

490

Basım Tarihi

2017 Ağustos

ISBN

9786053002277

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.