6100 Sayılı HMK ya Göre Hazırlanmış Açıklamalı – Örnekli HUKUKTA İSTİNAF UYGULAMASI

6100 Sayılı HMK ya Göre Hazırlanmış Açıklamalı – Örnekli HUKUKTA İSTİNAF UYGULAMASI

65.00 TL 62.00 TL

Yazar : Adem ALBAYRAK, Cihat ARSLAN
Basım Tarihi : Haziran
Sayfa Sayısı : 390 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • İçindekiler
 • SSS

Ürün Açıklaması

Ülkemizde iki dereceli yargı sistemi uygulanmakta iken, 2004 yılında kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ve 6100 sayılı HMK nda istinaf ile hükümlerin düzenlenmesi, bu düzenlemeye uygun olarak nihayet HSYK tarafından bölge adliye mahkemelerinin 20. 07. 2016 tarihinde 7 bölgede faaliyete başlayacağının açıklanması ve bu konuda gerekli atamaların yapılması ile üç dereceli yargı sistemine geçilmiş bulunmaktadır. Pek tabidir ki yıllarca iki dereceli sisteme alışmış uygulayıcıların üç dereceli sisteme uyum göstermesi, alışkanlıklarını değiştirmesi ve bu sistemi benimseyip uygulamaya geçirmesi zorunluluğu doğunca bu konuda, kaynak ihtiyacı baş göstermiştir. Daha önceden kaleme alınmış, doktora tezleri, makaleler ve eserler mevcut olsa da bu eserlerin bir çoğunun mülga 1086 sayılı HUMKnun yürürlükte olduğu dönemde yazılmış olması ve halen yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMKya uyumlu olmaması ciddi bir kaynak sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bu kaynak sorununun gözlemlenmesi üzerine, 2005 yıllarında istinaf mahkemesi ile ilgili yapılan ilk eğitimlerde çok seçkin akademisyenlerle ve meslektaşlarımla birlikte eğitici olarak görev yapmış ve bu konuda yayınlanmış tüm eserleri inceleme şansına sahip olmam nedeniyle, yeni bir sisteme ilişkin kitap yazmanın çok zor olduğunu bilmeme rağmen, buna cesaret göstermek suretiyle elinizdeki bu kitabın yazımına başlanılmıştır. Gerçekten bu işe kalkışmanın son derece zor ve cesaret isteyen bir iş olduğunu bilmeme rağmen kaynak sorununun çözülmesine küçük bir katkı olabileceğini düşününce bu cesareti kendimde buldum. Kitabın yazılmasında ki çıkış noktası; yeni olan istinaf sisteminin, yargının tüm sujelerine tanıtılmasına yarayacak özellikle uygulayıcıya yol gösterecek yeterince eserin olmamasıdır. Bu kitap yazılırken kanun hükümleri yorumlanmaya ve 30 yıla yakın tecrübenin aktarılması suretiyle uygulayıcıya yol gösterici olmaya çalışılmıştır. Bir sistem dahilinde öncelikle istinaf kanun yolu ile ilgili genel açıklamalar yapılmış, kanun hükümleri yorumlanarak istinaf yolu açıklanmaya çalışılmış, uygulayıcıya örnekler verilerek konu pekiştirilmeye çalışılmıştır. Pek tabidir ki bu örnekler verilirken herhangi bir kaynaktan yararlanılmamış, 10 yıl önce yapılan eğitim çalışmalarında tarafımdan hazırlanan örneklerden yararlanılmıştır. Bu örnekler sadece yol göstermek amacıyla hazırlanılmış olup, uygulayıcıların daha iyi örnekler oluşturacağı bilinci ile hareket edilmiş, başlangıçta bir çıkış yolu gösterme amacı güdülmüştür. Ayrıca istinaf sistemi şemalarla gösterilmiş, ilgili mevzuat kanun gerekçeleri ile birlikte kitabın sonuna eklenmek suretiyle derli toplu kaynak ihtiyacı giderilmeye çalışılmış, yeni olan sistemi yorumlayacak uygulayıcıların işleri kolaylaştırmak istenmiştir.
Bu kitap yazılırken 10 yıl öncesi yaptığım istinaf eğiticilik görevi ile uzunca süre yürüttüğüm HMK Pilot İller İzleme Kurulu Üyeliği görevi ve 30. 03. 2015 tarihli Bakan Oluruyla 2992 sayılı Kanunun 34. maddesi hükmü gereğince oluşturulan ve halen yürüttüğüm HMK Değişiklik Komisyonu üyeliğimde elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri ve nihayet 23. 05. 2016-06. 06. 2016 tarihleri arasında Adalet Akademisi tarafından İstinaf Mahkemesine yeni atanan başkan ve üyelere verilen eğitimde eğitici olarak görev almam nedeniyle oluşan birikimimi de bu kitaba yansıtmaya çalıştığımı özellikle vurgulamak isterim. Bu noktada; son verilen eğitimde yaptığımız tartışma ve sorunlar üzerinde ki görüş alışverişlerinde ileri sürülen fikir ve önerilerde kitaba yansıtılmayı çalışılmıştır. Tüm bu çaba ve birikimlere rağmen bu eserin iddialı olmadığını ve tüm çabalarıma rağmen bazı hatalar içerebileceğini peşinen kabul etmem gerektiğinin farkındayım. Bu hatalar özellikle okuyucudan gelecek görüş ve önerilerle düzeltilecek ve bir sonra ki baskı da daha faydalı bir eser haline gelebilecektir. Bu noktada özellikle uygulayıcıların her tür görüş, öneri, eleştiri, düşünce ve katkılarını iletmesi benim açımdan son derece faydalı olacaktır.
Sistemin yeni olması zorlukları beraberinde getirecek olsa da kanaatimce Türk Yargısı açısından reform denilecek öneme sahip istinaf mahkemelerinin iyi uygulanması halinde yargının birçok kemikleşmiş sorununa çözüm getireceğine inanmaktayım. Zira, denetim mahkemesi niteliği yanında maddi vakıa incelemesi de yapacak olan istinaf mahkemeleri halkımızın adalete erişmesinde son derece faydalı olacaktır. Bu faydanın maksimum sağlanabilmesi için sistemin tüm unsurlarının görev bilinci ve yeni sisteme adapte olmuş şekilde görevlerini ifa etmesi önemlidir. Bu sebeple; ilk derece mahkemelerinin istinaf uygulamasını iyi anlamış şekilde olabildiğince titiz bir uygulama yapması, ilk derecenin hatalı olabilecek ve taraflarca ileri sürülecek konuların istinaf mahkemesince giderilmesi ve belki de en önemlisi Yargıtayın önceki alışkanlıklarından sıyrılarak, maddi vakıa denetimi yapmaksızın sadece hukukilik denetimi yapması ve asıl fonksiyonu olan içtihat mahkemesi olma özelliğini öne çıkarması halinde yargının bir çok sorununun giderildiği kısa süre içerisinde görülecektir. Burada istinaf başvurusunda bulunacak avukat ve taraflarında istinaf sistemini iyi bilmesinin önemli olduğunu belirtmek isterim. Zira, istinaf yoluna başvuran avukatlarında sistemi iyi tanıması ve temyiz yolu ile bire bir aynı olmayan istinaf yolunun farklı yönlerini iyi bilerek buna göre talepte bulunması sistemin iyi işlemesi açısında zorunlu gözükmektedir. İşte bu amaçla istinaf başvurusunda bulunacak taraflara ve avukat meslektaşlara da yardımcı olması maksadıyla örnek kararlar yanında, örnek dilekçelere de yer verilmiş, istinaf sisteminin iyi işlemesinin başlangıçta iyi bir istinaf dilekçesine bağlı olduğu özellikle vurgulanmıştır.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından istinaf sistemi şemalarla anlatılmaya çalışılmış ve ayrıca, ön inceleme yapacak hakimin işini kolaylaştırmak amacıyla bir kontrol formu örneği oluşturulup şemalar bölümüne konulmuştur.
Bazı yapısal sorunlar başlangıçta var gibi gözükse de;bu sorunların sisteme inanmış yürütme organı tarafından en kısa sürede çözümleneceğine ve sistemin işleyişine inanmış istinaf başkan ve üyelerinin önceki engin meslekî tecrübe ve birikimlerini bu alanda kullanmaları halinde sistemin Türk Yargısına önemli bir katkı yapacağına inancımı tekraren belirtmek isterim.
Bu kitabın yazımına başladığımda daha önce Asliye Hukuk Davaları adlı eserimizi birlikte yazdığım Dairemizin Tetkik Hâkimi Cihat Arslan özellikle kitabı kaleme almada o kadar önemli katkılar vermiştir ki kitabı da birlikte yazmış olmakla emeğinin karşılığını bir nebze olsun karşılamak istedim. Bu arada dairemizin başarılı tetkik hakimi iken İstanbul İstinaf Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan Zafer Sayılırın da fikrî bazda ciddi emekleri olduğunu belirtmek isterim.
Çağdaş tüm ülkelerin insanına tanıdığı daha iyi adalete erişimin önünü açan istinaf mahkemelerini ülkemize kazandıran ve Türk İnsanının adalet inancını pekiştireceğine yürekten inandığım bu mahkemeleri uygulamaya geçiren başta Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek ve HSYK üyelerine ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç sayıyorum.
İstinaf eğitimlerine katılmam konusunda anlayış gösteren, her aşamada her tür desteği ziyadesiyle veren, hak ve adaletin yılmaz savunucusu, çok iyi hukukçu olması yanında çok iyi bir insan olan, çok değerli Yargıtay Başkanımız Sayın İsmail Rüştü Cirite bu vesile ile en derin saygılarımı sunmayı bir görev biliyorum.
Dairedeki görevlerimden eğitim süreci nedeniyle bir sürede olsa uzak kalmama rağmen bunu anlayışla karşılayan, adalet duygusu ile örnek aldığım, hanımefendi kelimesi ile özdeşleşmiş 15. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Aysel Özgür e bu vesile ile saygılarımı sunuyorum.
Benim yetişmemde emeğini hiç unutmayacağım, 01. 05. 2015 günü hakkın rahmetine kavuşan, her geçen gün özlemini daha çok duyduğum, hiç unutamadığım, babam Süleyman Albayrak a yüce Allah (c. c) tan rahmet, dualarıyla bana güç veren, günün beş vaktinde duasını benden hiç esirgemeyen sevgili annem Fatma Albayraka da uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.
Yoğun iş temposu altında hafta sonu tatillerinde kitap ile uğraşmamı anlayışla karşılayan hayatımın tüm aşamasında desteğini hep hissettiğim, halen Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü eşim, hayat arkadaşım, aynı zamanda meslektaşım Günay Albayraka ve genç hukukçu adayı, biricik oğlum Onur Albayraka bu vesile ile teşekkür ederek bu kitabı kendilerine atfediyorum.
Bu kitabın, yeni olan istinaf kanun yolu sisteminin ülkemizde iyi uygulanmasına, uygulayıcılara bir nebze olsun yardımcı olmasına, yargımızın sorunlarına küçük bir çare olmasına, bir kişinin bile adalete daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde erişmesine, vesile olması beni inanılmaz şekilde mutlu kılacaktır.

Ek Bilgi

Basım Tarihi

Haziran, 2016

Baskı

1.Baskı

ISBN

9786051469423

Sayfa Sayısı

390

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Adem ALBAYRAK, Cihat ARSLAN

 

 • ÖNSÖZ-VII
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İSTİNAF KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
 • VE TÜRKİYE’DE İSTİNAF TEŞKİLATI
 • A. KANUN YOLU KAVRAMI-1
 • 1. KANUN YOLLARINA DUYULAN İHTİYAÇ-1
 • 1. 1. Denetim İhtiyacı-1
 • 1. 2. Uygulama Birliği-2
 • 1. 3. Denetim ve Uygulama Birliği İhtiyacına Yönelen Eleştiriler-2
 • 2. KANUN YOLLARININ TARAFLARA SAĞLADIĞI İMKÂNLAR-2
 • 3. KANUN YOLLARINA BAŞVURUNUN ETKİSİ-3
 • 3. 1. Kanun Yoluna Başvurunun Erteleyici Etkisi-3
 • 3. 2. Kanun Yoluna Başvurunun Aktarıcı Etkisi-4
 • 4. MEVZUATIMIZDA KANUN YOLLARI-5
 • 4. 1. Olağan Kanun Yolları-5
 • 4. 2. Olağanüstü Kanun Yolları-5
 • B. İSTİNAF KAVRAMINA GENEL BAKIŞ VE SİSTEME GİRİŞİ-6
 • 1. İSTİNAF KAVRAMININ KÖKENİ VE ANLAMI-6
 • 1. 1. İstinaf Kavramına Filolojik Bakış-6
 • 1. 2. İstinaf Kavramına Etimolojik Bakış-7
 • 2. HUKUK YARGILAMASINDA İSTİNAF KAVRAMI-7
 • 2. 1. Geniş Anlamda İstinaf Kavramı-7
 • 2. 2. Dar Anlamda İstinaf Kavramı-8
 • 2. 3. Hukuk Sistemlerinde Güncel Eğilim-8
 • 3. KANUN YOLU OLARAK İSTİNAFA DUYULAN İHTİYAÇ-8
 • 3. 1. Genel Olarak İstinafa Duyulan İhtiyaç-8
 • 3. 2. Temyiz İncelemesinin Yetersiz Kalması ve İstinaf İncelemesine Kayması-9
 • 3. 3. Maddi Olay Denetimi Yapılmasındaki Zorunluluk-9
 • 4. İSTİNAF KANUN YOLUNUN HUKUK SİSTEMİMİZE GİRİŞİ-10
 • 4. 1. Osmanlı Hukuku ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İstinaf-10
 • 4. 2. Güncel Olarak İstinaf Kanun Yolunun Mevzuatımıza Girişi-11
 • C. İSTİNAF KANUN YOLUNUN ELEŞTİRİSİ-11
 • 1. İSTİNAFA OLUMLU BAKAN GÖRÜŞLERİN DAYANAKLARI-12
 • 2. İSTİNAFA OLUMSUZ BAKAN GÖRÜŞLERİN DAYANAKLARI-13
 • Ç. İSTİNAF KANUN YOLUNUN DİĞER KANUN YOLLARINDAN FARKI-13
 • 1. TEMYİZ KANUN YOLU İLE MUKAYESESİ-14
 • 2. KARAR DÜZELTME KANUN YOLUYLA MUKAYESESİ-14
 • 3. YARGILAMANIN YENİLENMESİ KANUN YOLUYLA MUKAYESESİ-15
 • D. MUKAYESELİ HUKUKTA İSTİNAF-15
 • 1. İSVEÇ HUKUKU’NDA İSTİNAF-15
 • 2. ALMAN HUKUKU’NDA İSTİNAF-16
 • 3. FRANSIZ HUKUKU’NDA İSTİNAF-16
 • 4. HOLLANDA HUKUKU’NDA İSTİNAF-17
 • 5. AVUSTURYA HUKUKU’NDA İSTİNAF-17
 • E. TÜRKİYE’DE İSTİNAF TEŞKİLATI-18
 • 1. BAŞKANLIK TEŞKİLATI-19
 • 1. 1. Kuruluşu-20
 • 1. 2. Görevleri-20
 • 1. 2. 1. Mahkemeyi Temsil Etmek-21
 • 1. 2. 2. Mahkemede Uyum ve Düzeni Sağlamak-21
 • 2. BAŞKANLAR KURULU-22
 • 2. 1. Kuruluşu-22
 • 2. 2. Görevleri-22
 • 2. 2. 1. İşbölümü Yapma ve İşbölümü Uyuşmazlıklarını Çözme-23
 • 2. 2. 2. Dairelere Görevlendirme Yapma-26
 • 2. 2. 3. İçtihatların Birleştirilmesini İsteme-27
 • 2. 3. Toplantı ve Karar Nisabı-29
 • 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU-30
 • 3. 1. Kuruluşu-30
 • 3. 2. Görevleri-30
 • 3. 3. Toplantı ve Karar Nisabı-32
 • 4. DAİRELER-32
 • 4. 1. Kuruluşu-32
 • 4. 1. 1. Daire Başkanının Görevleri-32
 • 4. 1. 2. Üyelerin Görevleri-33
 • 4. 2. Hukuk Daireleri’nin Görevleri-34
 • 4. 2. 1. İstinaf İncelemesi Yapmak-34
 • 4. 2. 2. Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek-34
 • 4. 2. 3. Yetkili Mahkemeye Gönderme ve Nakil Görevi-35
 • 5. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-35
 • 6. MÜDÜRLÜKLER-36
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İSTİNAF KANUN YOLU VE
 • İSTİNAF YARGILAMASI
 • A. SİSTEME HÂKİM OLAN İSTİNAF USULÜ-37
 • B. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKI-38
 • 1. HUKUKÎ YARAR VE DAVANIN TARAFLARININ BAŞVURU HAKKI-38
 • 2. FER’İ MÜDAHİLİN BAŞVURU HAKKI-38
 • 3. ASLİ MÜDAHİLİN BAŞVURU HAKKI-39
 • C. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR-40
 • 1. İLK DERECE MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARI-40
 • 1. 1. İlk Derece Mahkemesi Kararı Olması-41
 • 1. 2. Nihaî Karar Olması-41
 • 1. 3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kesin Nitelikte Olmaması-43
 • 1. 3. 1. Kesinlik Sınırının Belirlenmesi-44
 • 1. 3. 2. Kesinlik Sınırının Bir İstisnası Olarak Katılma Yoluyla İstinaf-45
 • 1. 3. 3. Özel Kanunlarda Kesinliği Kabul Edilen İlk Derece Mahkemesi Kararları-46
 • 1. 3. 3. 1. Tüketici Mahkemesi Kararlarına İlişkin Getirilen Kesinlik Kuralı-46
 • 1. 3. 3. 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarına İlişkin Getirilen Kesinlik Kuralı-47
 • 1. 3. 3. 3. Komanditerin Denetimi Sırasında Bilirkişi Atanması Kararı-50
 • 1. 3. 3. 4. Kooperatifler Kanunu’nun 21. Maddesine Göre Verilen Kararlar-50
 • 1. 3. 3. 5. 3533 Sayılı Kanunla Getirilen Kesinlik Kuralı-51
 • 1. 3. 4. Kesin Olan Kararlar Hakkında Yapılacak İşlemler-51
 • 1. 3. 4. 1. İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilecek Karar-52
 • 1. 3. 4. 2. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilecek Karar-55
 • 1. 4. Yargıtay Bozması Üzerine Karar Verilmesi Hâlinde Temyiz Kanun Yolu-59
 • 1. 4. 1. Bölge Adliye Mahkemesi’nin İstinaf Başvurusunu Esastan Reddi-59
 • 1. 4. 2. Bölge Adliye Mahkemesi’nin İstinaf Başvurusunu Kabulü-60
 • 1. 5. Hakem Kararının İptali Davalarında Kanun Yolu-61
 • 2. İHTİYATÎ TEDBİR VE İHTİYATÎ HACİZLE İLGİLİ KARARLAR-62
 • 2. 1. İhtiyatî Tedbirle İlgili Kararlar Konusunda İstinaf İncelemesi-63
 • 2. 1. 1. İhtiyatî Tedbir Talebinin Kabulü Halinde Kanun Yolu-63
 • 2. 1. 1. 1. Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Kabul Kararına Karşı Kanun Yolu-63
 • 2. 1. 1. 2. Karşı Tarafın Huzurunda Verilen Kabul Kararına Karşı Kanun Yolu-64
 • 2. 1. 2. Kabul Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu-66
 • 2. 1. 3. İhtiyatî Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yolu-66
 • 2. 2. İhtiyatî Hacizle İlgili Kararlar Konusunda İstinaf İncelemesi-68
 • Ç. İSTİNAF SÜRESİ-68
 • 1. GENEL İSTİNAF SÜRESİ-68
 • 2. KATILMA YOLUYLA İSTİNAF SÜRESİ-70
 • 3. ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN SÜRELER-70
 • 2. 1. İş Mahkemeleri’nden Verilen Kararlarda İstinaf Süresi-70
 • 2. 2. Vakıf Senedinin Tescili ve Tadili Davalarında İstinaf Süresi-74
 • 2. 3. İcra Hukuk Mahkemeleri’nden Verilen Kararlarda İstinaf Süresi-74
 • 2. 4. Konkordatoya İlişkin Verilen Kararlarda İstinaf Süresi-75
 • 2. 5. İflasa İlişkin Verilen Kararlarda İstinaf Süresi-76
 • 2. 6. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yapılandırılmasında İstinaf Süresi-76
 • 4. SÜRENİN GEÇİRİLMESİ-77
 • 4. 1. İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilecek Karar-77
 • 4. 2. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilecek Karar-80
 • D. İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ VE İSTİNAFA CEVAP-84
 • 1. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-84
 • 1. 1. İstinaf Dilekçesinin Verileceği Mercii Ve Verilme Şekli-84
 • 1. 2. İstinaf Dilekçesinin Kaydedilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler-85
 • 1. 3. İstinaf Başvuru Tarihinin Belirlenmesi-86
 • 1. 4. Eksik Yatırılan veya Hiç Yatırılmayan Harç ve Masrafların Tamamlatılması-87
 • 1. 4. 1. Başvuruda Bulunan Tarafa Muhtıra Gönderilmesi-88
 • 1. 4. 2. Muhtıranın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Hâli-90
 • 1. 4. 3. Bölge Adliye Mahkemesi’nce Verilecek Karar-91
 • 1. 4. 3. 1. Başvurunun Reddi Kararı-92
 • 1. 4. 3. 2. Başvurunun Kabulü ile Dosyanın İnceleme Safhasına Alınması Kararı-93
 • 1. 4. 3. 3. İlk Derece Mahkemesince Karar Verilmemiş Olması Hâli-95
 • 2. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ-98
 • 2. 1. Taraflara İlişkin Bilgiler-99
 • 2. 1. 1. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Sıfatları-99
 • 2. 1. 2. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Kimlik Ve Adres Bilgileri-99
 • 2. 1. 3. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Temsilci ve Vekil Bilgileri-100
 • 2. 1. 4. İmza-100
 • 2. 2. İlk Derece Mahkemesi Kararına İlişkin Bilgiler-100
 • 2. 2. 1. İlk Derece Mahkemesi Kararının Künyesi-100
 • 2. 2. 2. Tebliğ Tarihi-101
 • 2. 2. 3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti-101
 • 2. 3. Başvuruya İlişkin Bilgiler-101
 • 2. 3. 1. Başvuru Sebepleri ve Gerekçesi-101
 • 2. 3. 2. Talep-102
 • 2. 4. Örnek İstinaf Başvuru Dilekçesi-102
 • 3. İSTİNAF DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-104
 • 3. 1. Dilekçenin Reddini Gerektirmeyen Eksiklikler-105
 • 3. 2. Dilekçenin Reddini Gerektiren Eksiklikler-106
 • 3. 3. Dilekçe Ekinde Yer Alan Eksiklikler-107
 • 3. 4. Eksikliğin İkmali İçin Hazırlanacak Muhtıra-107
 • 3. 5. Eksikliğin İkmal Edilememesi Halinde Yapılacak İşlemler-109
 • 4. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP VE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF-110
 • 4. 1. İstinafa Cevap Dilekçesinin Verilmesi Süresi-110
 • 4. 2. İstinaf Başvurusuna Cevap Dilekçesinin Verileceği Mercii-111
 • 4. 3. Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusu-111
 • 4. 3. 1. Asıl İstinaf Yoluna Başvuranın Başvuru Hakkının Bulunması-112
 • 4. 3. 2. Asıl İstinaf Yoluna Başvurunun Süresinde Yapılması-112
 • 4. 3. 3. Katılma Yoluyla İstinaf Başvurunun Süresinde Yapılması-113
 • 4. 3. 4. Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusunun Muhatabına Tebliği-113
 • 4. 3. 5. Asıl İstinaf Başvurusunun Usulden Reddi ve Feragat-113
 • 4. 4. Belgelerin Tamamlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler-114
 • 4. 5. Cevap ve Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örnekleri-114
 • 4. 5. 1. İstinaf Başvurusuna Cevap Dilekçesi Örneği-115
 • 4. 5. 2. Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği-117
 • E. İSTİNAF HAKKINDAN FERAGAT VE FERAGAT YASAĞI-119
 • 1. BAŞVURUDAN ÖNCE FERAGAT-120
 • 2. BAŞVURUDAN SONRA FERAGAT-120
 • 3. ÖRNEK KARAR-121
 • F. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI VE İADE-122
 • 1. HMK’DAN KAYNAKLANAN ŞARTLAR-123
 • 2. İİK’DAN KAYNAKLANAN ŞARTLAR-123
 • 3. ÖRNEK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI-124
 • 4. İADE-125
 • G. İSTİNAF YARGILAMASI-126
 • 1. ÖN İNCELEME-126
 • 1. 1. Dairenin Görevi Meselesi-128
 • 1. 2. İnceleme Konusu Kararın Kesin Olup Olmadığı Meselesi-132
 • 1. 3. İnceleme Konusu Başvurunun Süresinde Olup Olmadığı Meselesi-133
 • 1. 4. Başvuru Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediği Meselesi-133
 • 1. 5. Başvuru Sebepleri ve Gerekçelerinin Gösterilip Gösterilmediği Meselesi-135
 • 2. DURUŞMA YAPILMADAN VERİLEBİLECEK KARARLAR-136
 • 2. 1. Usule İlişkin Kararlar-137
 • 2. 1. 1. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Davaya Bakması-138
 • 2. 1. 2. Hâkimin Reddi Talebinin Haksız Şekilde Kabul Edilmemesi-141
 • 2. 1. 3. Görev Ve Yetkiye İlişkin Hatalı Karar Verilmesi-143
 • 2. 1. 4. Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması-147
 • 2. 1. 5. Usule Aykırı Şekilde verilen Açılmamış Sayılma, Birleştirme, Ayırma ve Merci Tayini Kararları-151
 • 2. 1. 6. Hiçbir Delil Toplanmadan / Deliller Hiç Değerlendirilmeden Verilen Karar-153
 • 2. 2. Esasa İlişkin Kararlar-156
 • 2. 2. 1. Kararın Usul ve Esas Yönünden Doğru Olması-156
 • 2. 2. 2. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmesi ve Gerekçe Hatası-161
 • 2. 2. 3. Yargılama Eksikliğinin Duruşma Açılmadan Tamamlanabilmesi-166
 • 3. İNCELEME VE İNCELEMENİN KAPSAMI-171
 • 3. 1. İnceleme Safhası-171
 • 3. 1. 1. İncelemede Görevli Mercii-172
 • 3. 1. 2. İnceleme Sırasında Mahkemece Yapılacak İşlemler-173
 • 3. 1. 3. İnceleme Sırasında İstinabe Yapılması-174
 • 3. 2. İstinaf İncelemesinin Sınırları-176
 • 3. 2. 1. Dilekçede Gösterilen İstinaf Sebepleri-176
 • 3. 2. 2. Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Eden İstinaf Sebepleri-177
 • 4. DURUŞMA SAFHASI-187
 • 4. 1. Duruşmaya Davet-188
 • 4. 2. Tarafların Duruşmaya Gelmemesi ve Duruşma-189
 • 4. 3. Giderlerin Yatırılmaması-190
 • 5. İSTİNAF İNCELEMESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER-191
 • 5. 1. Karşı Dava Açma Yasağı-191
 • 5. 2. Müdahale Talebinde Bulunma Yasağı-193
 • 5. 3. Islah Talebinde Bulunma Yasağı-194
 • 5. 4. Birleştirme Talebinde Bulunma Yasağı-195
 • 5. 5. Yeni Delil Gösterme İle İddia ve Savunmada Bulunma Yasağı-202
 • 5. 6. Yetki Sözleşmesi Yapma Yasağı-204
 • 6. KARAR-206
 • 6. 1. Kararda Bulunması Gereken Unsurlar-211
 • 6. 1. 1. Mahkeme Heyetine İlişkin Bilgiler-212
 • 6. 1. 2. Taraflara İlişkin Bilgiler-212
 • 6. 1. 3. İddia ve Savunmaya İlişkin Bilgiler-213
 • 6. 1. 4. İlk Derece Mahkemesi Kararına İlişkin Bilgiler-213
 • 6. 1. 5. İstinaf Sebeplerine İlişkin Bilgiler-214
 • 6. 1. 6. Delillerin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgiler-214
 • 6. 1. 7. Karar ve Hükme İlişkin Bilgiler-215
 • 6. 2. Örnek Bölge Adliye Mahkemesi Kararları-217
 • 6. 2. 1. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Gönderme Kararı Verilmesi-218
 • 6. 2. 2. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Kabul Kararı Verilmesi-221
 • 6. 2. 3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Ret Kararı Verilmesi-226
 • 6. 2. 3. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı Verilmesi-229
 • 6. 2. 4. İstinaf İncelemesi Sırasında Davadan Feragat Halinde Verilecek Karar-233
 • 6. 2. 5. İstinaf İncelemesi Sırasında Davanın Geri Alınması Halinde Verilecek Karar-236
 • 6. 2. 6. İstinaf İncelemesi Sırasında Sulh Halinde Verilecek Karar-238
 • 6. 2. 7. İstinaf İncelemesi Sırasında Davayı Kabul Halinde Verilecek Karar-241
 • 6. 3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliğ Usulü-244
 • 6. 3. 1. Tebliğ Zamanı-245
 • 6. 3. 2. Tebliğ Mercii-246
 • H. KÖTÜ NİYETLE İSTİNAF BAŞVURUSU-247
 • I. UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER-248
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINA
 • KARŞI KANUN YOLU
 • A. TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKI-249
 • 1. KARARIN KESİN OLMAMASI-250
 • 1. 1. HMK’nın 362. Maddesi Kapsamında Kesin Kararlar-251
 • 1. 1. 1. Miktar veya Değeri 25. 000, 00 TL’yi Geçmeyen Davalar Bakımından-251
 • 1. 1. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Görevine Giren Davalar Bakımından-252
 • 1. 1. 3. Yetki ve Görev Uyuşmazlıkları İle Merci Tayinine İlişkin Kararlar-253
 • 1. 1. 4. Çekişmesiz Yargı İşleri Bakımından-254
 • 1. 1. 5. Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davalar Bakımından-255
 • 1. 1. 6. Davanın Nakline İlişkin Kararlar-256
 • 1. 1. 7. Geçici hukukî Koruma Tedbirlerine İlişkin Kararlar Bakımından-257
 • 1. 2. HMK’nın 353. Maddesi Kapsamında Kesin Kararlar-258
 • 1. 2. 1. Soru 1-259
 • 1. 2. 2. Soru 2-260
 • 1. 2. 3. Soru 3-261
 • 1. 2. 4. Soru 4-261
 • 1. 3. 5521 Sayılı Kanun Kapsamında Kesin Kararlar-262
 • 1. 4. 2004 Sayılı Kanun Kapsamında Kesin Kararlar-262
 • 2. BAŞVURUDA HUKUKÎ YARAR BULUNMASI-263
 • 2. 1. Karar Aleyhine Sonuçlanan Tarafın Temyizde Hukukî Yararı-263
 • 2. 2. Karar Lehine Sonuçlanan Tarafın Temyizde Hukukî Yararı-263
 • 3. BAŞVURUNUN SÜRESİNDE YAPILMASI-263
 • 3. 1. Asıl Temyiz Başvurusunda Süre-264
 • 3. 2. Katılma Yoluyla Temyiz Başvurusunda Süre-264
 • 4. TEMYİZİN SÜRESİNDE OLMAMASI / TEMYİZ EDİLEMEYEN KARAR-265
 • 4. 1. Temyiz Süresinin Geçmesi Veya Kesin Kararın Temyizinde Verilecek Karar-265
 • 4. 2. Kararı Verecek Merci-265
 • 4. 3. Karar Örneği-266
 • 4. 3. 1. Süreden Ret Kararına Örnek-266
 • 4. 3. 2. Kesin Kararın Temyizi Nedeniyle Ret Kararına Örnek-268
 • B. TEMYİZ DİLEKÇESİ, CEVAP VE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-269
 • 1. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-269
 • 1. 1. Temyiz Dilekçesinin Verileceği Mercii Ve Verilme Şekli-269
 • 1. 2. Temyiz Başvuru Dilekçesinin Kaydı Üzerine Yapılacak İşlemler-270
 • 1. 3. Temyiz Başvuru Tarihinin Belirlenmesi-272
 • 1. 4. Eksik Yatırılan veya Hiç Yatırılmayan Harç ve Masrafların Tamamlatılması-273
 • 1. 4. 1. Başvuruda Bulunan Tarafa Muhtıra Gönderilmesi-274
 • 1. 4. 2. Muhtıranın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Hâli-275
 • 1. 4. 3. Kararı Veren Mahkemece Ek Karar Verilmemiş Olması Hâli-277
 • 2. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ-280
 • 2. 1. Taraflara İlişkin Bilgiler-281
 • 2. 1. 1. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Sıfatları-281
 • 2. 1. 2. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Kimlik ve Adres Bilgileri-281
 • 2. 1. 3. Başvuruda Bulunan İle Karşı Tarafın Temsilci ve Vekil Bilgileri-281
 • 2. 1. 4. İmza-282
 • 2. 2. İncelemeye Konu Mahkeme Kararına İlişkin Bilgiler-282
 • 2. 2. 1. İncelemeye Konu Mahkeme Kararının Künyesi-282
 • 2. 2. 2. Tebliğ Tarihi-283
 • 2. 2. 3. İncelenmesi Talep Edilen Mahkeme Kararının Özeti-283
 • 2. 3. Başvuruya İlişkin Bilgiler-284
 • 2. 4. Örnek Temyiz Başvuru Dilekçesi-284
 • 3. TEMYİZ DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-287
 • 3. 1. Dilekçenin Reddini Gerektirmeyen Eksiklikler-287
 • 3. 2. Dilekçenin Reddini Gerektiren Eksiklikler-288
 • 3. 3. Dilekçe Ekinde Yer Alan Eksiklikler-289
 • 3. 4. Eksikliğin İkmali İçin Hazırlanacak Muhtıra-289
 • 3. 5. Eksikliğin İkmal Edilememesi Halinde Yapılacak İşlemler-291
 • 4. TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-292
 • 4. 1. Temyize Cevap Dilekçesinin Verilmesi Süresi-293
 • 4. 2. Temyiz Başvurusuna Cevap Dilekçesinin Verileceği Mercii-293
 • 4. 3. Katılma Yoluyla Temyiz Başvurusu-293
 • 4. 3. 1. Asıl Temyiz Kanun Yoluna Başvuranın Başvuru Hakkının Bulunması-294
 • 4. 3. 2. Asıl Temyiz Kanun Yoluna Başvurunun Süresinde Yapılması-294
 • 4. 3. 3. Katılma Yoluyla Temyiz Başvurunun Süresinde Yapılması-295
 • 4. 3. 4. Katılma Yoluyla Temyiz Başvurusunun Muhatabına Tebliği-295
 • 4. 3. 5. Asıl Temyiz Başvurusunun Usulden Reddi ve Feragat-296
 • 4. 4. Belgelerin Tamamlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler-296
 • 4. 5. Temyiz Başvurusuna Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz Dilekçesi Örnekleri-297
 • 4. 5. 1. Temyiz Başvurusuna Cevap Dilekçesi Örneği-297
 • 4. 5. 2. Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği-299
 • C. TEMYİZ İNCELEMESİ VE KARAR-302
 • 1. TEMYİZ İNCELEMESİNDE DURUŞMA İSTEMİNDE BULUNULMASI-302
 • 1. 1. Duruşmalı İncelenmesi Mümkün Bulunan Davalar-302
 • 1. 2. Duruşmalı Temyiz İsteminin Reddi-303
 • 1. 3. Duruşma Masrafının Eksik Yatırılması-303
 • 1. 4. Yargıtayca Re’sen Duruşma Açılması-304
 • 1. 5. Duruşmanın Yapılması Ve Kararın Açıklanması-304
 • 2. TEMYİZDE ÖN İNCELEME-304
 • 2. 1. Dairenin Görevi Meselesi-306
 • 2. 2. İnceleme Konusu Kararın Kesin Olup Olmadığı Meselesi-306
 • 2. 3. İnceleme Konusu Başvurunun Süresinde Olup Olmadığı Meselesi-307
 • 2. 4. Başvuru Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediği Meselesi-307
 • 2. 5. Başvuru Sebepleri ve Gerekçelerinin Gösterilip Gösterilmediği Meselesi-308
 • 2. 6. Duruşmalı İnceleme Talebi Meselesi-308
 • 3. YARGITAY KARARI-308
 • 3. 1. Onama Kararları-309
 • 3. 2. Düzeltilerek Onama Kararları-309
 • 3. 3. Bozma Kararları-310
 • 4. TEMYİZDEN FERAGAT-310
 • Ç. YARGITAY KARARI SONRASI İŞLEMLER-311
 • 1. YARGITAY KARARININ TEBLİĞİ-311
 • 2. YARGITAYCA DOSYANIN GÖNDERİLECEĞİ MAHKEME-312
 • 2. 1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi-312
 • 2. 2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi-312
 • 3. DOSYA KENDİSİNE GÖNDERİLEN MAHKEMECE YAPILACAK İŞ-313
 • 3. 1. Onama/Düzeltilerek Onama Kararı Kendisine Gönderilen Mahkeme-313
 • 3. 2. Bozma Kararı Kendisine Gönderilen Mahkeme-313
 • D. KANUN YARARINA TEMYİZ USULÜ-315
 • 1. KANUN YARARINA TEMYİZE KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR-315
 • 1. 1. İlk Derece Mahkemelerinin Kesin Kararları-315
 • 1. 2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kesin Kararları-316
 • 1. 3. İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar-316
 • 1. 4. Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar-317
 • 2. KANUN YARARINA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKI-317
 • 3. İNCELEME, VERİLECEK KARAR VE KARARIN İLANI-318
 • 3. 1. Kanun Yararına Temyiz İncelemesi-318
 • 3. 2. Kanun Yararına Bozma Talebi Üzerine Verilecek Karar-318
 • 3. 3. Bozma Kararının İlanı-319
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ŞEMALAR VE FORMLAR
 • 1. İLK DERECE MAHKEMESİNCE DOSYANIN GÖNDERİLMESİ-321
 • 2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NCE DOSYANIN GÖNDERİLMESİ-322
 • 3. AÇIKLAMALI ŞEMA-323
 • 4. GENEL GÖRÜNÜM ŞEMASI-327
 • 5. İSTİNAF İNCELEME FORMU-328
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • KANUN YOLLARINA İLİŞKİN
 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
 • 1. GENEL OLARAK DÜZENLEME ŞEKLİ-331
 • 2. 20. 07. 2016 TARİHİNDEN ÖNCE KANUN YOLUNA BAŞVURU HALİ-332
 • 3. 20. 07. 2016 TARİHİNDEN SONRA KANUN YOLUNA BAŞVURU HALİ-332
 • 4. İCRA MAHKEMESİ KARARLARI BAKIMINDAN UYGULAMA-333
 • 5. İŞ MAHKEMESİ KARARLARI BAKIMINDAN UYGULAMA-333
 • ALTINCI BÖLÜM
 • MEVZUAT VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
 • A. MEVZUAT-335
 • 1. 6100 SAYILI HMK’DA YER ALAN DÜZENLEMELER-335
 • 2. 2797 SAYILI YARGITAY KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER-363
 • 3. 5521 SAYILI KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER-368
 • 4. 2004 SAYILI KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER-370
 • 5. 3533 SAYILI KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER-378
 • 6. 6502 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER-379
 • 7. HMK YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN DÜZENLEMELER-380
 • B. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI-382
 • 1. POSTA MASRAFI YATIRILMAMASINA İLİŞKİN İBK-382
 • 2. SÜRENİN GEÇİRİLMESİ/KESİN KARARA İLİŞKİN İBK-383
 • KAYNAKÇA-389

 

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.