Türk İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması İşverenin Belirlenmesi – Organik Bağ – Birlikte İstihdam

Türk İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması İşverenin Belirlenmesi – Organik Bağ – Birlikte İstihdam

32.00 TL

Yazar : Selçuk Şahin
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 136 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Üç Bölümden Oluşan Bu Çalışmanın Birinci Bölümünde İş­veren Kavramı Anlatılmıştır. İkinci Bölümde Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi Ve Teorinin Yargıtay Kararlarında Hayat Bulduğu Organik Bağ Ve Birlikte İstihdam Kavramları Üzerinde Durulmuştur. Üçüncü Ve Son Bö­lümde İse Üçlü İş İlişkilerinde Ve Farklı Durumlarda İşverenin Ve İşveren­ler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinden Bahsedilmiştir. Çalışma Yargıtay’ın Yerleşik İçtihat­larına Da Yer Vererek Uygulayıcılaraçısından Zengin Bir İçerik Sunmaktadır.” (Tanıtım Yazısı)

İçindekiler
Önsöz Iıı Kısaltmalar Ix Giriş 1
Birinci Bölüm İşveren

Kavram 5 1. Tanım 6 1.1. Borçlar Kanunu’na Göre İşveren 6 1.2. İş Kanunu’na Göre İşveren 7 1.3. Deniz İş Kanunu’na Göre İşveren 8 1.4. Basın İş Kanunu’na Göre İşveren 10 1.5. İş Mahkemeleri Kanunu’na Göre İşveren 11 1.6. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na Göre İşveren 11 1.7. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşveren 12 1.8. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre İşveren 12 2. Tüzel Kişilerde İşveren Niteliği 13 3. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum Ve Kuruluşların İşveren Niteliği 14 3.1. Adi Ortaklığın İşveren Niteliği 14 3.2. Donatma İştirakinin İşveren Niteliği 17 3.3. Kat Maliklerinin İşveren Niteliği 17 3.4. Okul Aile Birliğinin İşveren Niteliği 18 4. Somut-Soyut İşveren Ayırımı 19 5. Holdinglerde Ve Şirket Gruplarında İşveren Niteliği 20 Iı. İşveren Vekili 22 1. Kavram 22 2. Tanım 23 2.1. Borçlar Kanunu’na Göre İşveren Vekili 23 2.2. İş Kanunu’na Göre İşveren Vekili 23 2.3. Deniz İş Kanunu’na Göre İşveren Vekili 24 2.4. Basın İş Kanunu’na Göre İşveren Vekili 25 2.5. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Göre İşveren Vekili 26 2.6. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşveren Vekili 26 2.7. Sosyal Sigortalar Kanunu’na Göre İşveren Vekili 27 2.8. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Tabi Konutlar Açısından İşveren Vekili 27 2.9. Ceo Kavramı 27 Iıı. İşverenin Belirlenmesi 29 1. İşverenin Belirlenmesinde Araştırılması Gereken Hususlar 30 1.1. İş Sözleşmesi Ve Unsurları 30 1.2. Sigorta Ve Bölge Çalışma Müdürlüğü Kayıtları 32 1.3. Ticaret Sicil Ve Vergi Kayıtları 33 1.4. İşyeri Kayıtları Ve İşyeri Sicil Dosyası 35 1.5. Tanık Beyanları İle Diğer Kayıt Ve Deliller 36 2. Taraf Sıfatında Yanlışlık 37

İkinci Bölüm Türk İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi 41 1. Hukuki Niteliği 43 2. Uygulama Alanları 45 3. İş Hukukunda Uygulama Alanı 46 Iı. Organik Bağ 50 1. Organik Bağ Kavramı 50 2. Organik Bağ Ölçütleri 55 2.1.Şirket Ortak Ve Yetkililerinin Aynı Veya İlişkili Kişilerden Oluşması – Akrabalık İlişkisi 56 2.2. Adres Ortaklığı 58 2.3.Temsilci Veya Vekillerin Aynı Kişi Olması 60 2.4.Faaliyet Ortaklığı Ve Unvan Benzerliği 61 3. Organik Bağın İspatı 62 3.1. İspat Yükü 62 3.2. İspat Araçları 62 3.3. Resen Araştırma İlkesi 64 Iıı. Birlikte İstihdam 66 1. Birlikte İstihdam Kavramı 66 2. Birlikte İstihdam Ölçütleri 68 2.1. İş Görme Ediminin Aynı Anda Birden Fazla İşverene Karşı Yerine Getirilmesi 68 2.2. Birden Fazla Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmanın Olmaması 70 2.3. Tek Ücretin Ödenmesi 72 Iv. Organik Bağ Ve Birlikte İstihdamda Sorumluluk 73 1. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 73 2. İşçilik Alacakları Açısından Sorumluluk 73 3. İş Güvencesi Açısından Sorumluluk 76

Üçüncü Bölüm Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Çerçevesinde İşverenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Genel Olarak 81 Iı. Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisi 84 Iıı. Holding Ve Şirket Grupları 90 Iv. Geçici İş İlişkisi(Ödünç İş İlişkisi) Ve Bordro Şirketleri 92 V. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler 96 1. Şirket Birleşmeleri, Bölünmesi Ve Nevi Değişikliği 97 2. İşyeri Devri 99 Vı. Gerçeğe Aykırı Sigortalılık Durumu 106 Vıı. Tacir İle Acente Arasındaki İlişki 109 Vııı. Distribütörlük İlişkisi 112 Ix. Rödovans Sözleşmeleri 113 Sonuç 121 Kaynakça 125

Ek Bilgi

Yazar

Ali Nazım Sözer, Fatma Arda Bicaz, Selçuk Şahin

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

136

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786053152040

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.