Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi 3091 Sayılı Yasa Uyarınca

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi 3091 Sayılı Yasa Uyarınca

88.00 TL 85.00 TL

Yazar : Önder Tozman
Basım Tarihi : 2017 Temmuz
Sayfa Sayısı : 575 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Müdahale ve Tecavüzlerin İdari Yoldan Korunması

İdari Yoldan Korunma Sebepleri

İdari Yoldan Korumanın Tarihçesi

İdari Yoldan Koruma Koşulları

İdari Yoldan Koruma İçin Başvuru Usulü

Başvuru Üzerine Yapılacak Soruşturma Usulü

Soruşturma Sonucu Verilecek Kararın Niteliği ve İnfazı

Verilen Kararın Adli ve İdari Yargıya Yönelik Sonuçları

İstinaf Kanun Yoluna Başvuru

Bölge İdare Mahkemesi Kararları

İdare Mahkemesi Kararları

“Taşınmaz mal zilyetliğinin idari yoldan korunması Türk Hukuk Sisteminde 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca çıkartılan Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

“Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdari Yoldan Önlenmesi” başlıklı çalışmamızda bu konuya ilişkin düzenleme olan 3091 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmelik hükümleri bilimsel bir inceleme titizliğinde ele alınarak, sırasıyla Taşınmaz Mal Zilyetliğinin İdari Yoldan Korunması hususunun tarihçesine, Taşınmaz Mal Zilyetliğinin İdari Yollardan Korunması için gerekli olan koşullara, 3091 sayılı Yasaya göre yapılacak olan başvuru usulüne, soruşturma usulüne, 3091 sayılı Yasa uyarınca verilen kararların infazı ve bu kararlara karşı başvuru yolları ile 3091 sayılı Kanun uyarınca verilen kararların doğurduğu hukuki sonuçlara yer verilmiştir.

Bu baskı da Anayasa Mahkemesinin 03.06.2010 gün ve E.2008/77, K.2010/77 sayılı iptal kararından sonra oluşan durum incelendiği gibi Uygulama Yönetmeliğinde 18.06.2011 gün ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler işlenmiştir. Ayrıca 3091 sayılı Kanun uyarınca verilen idari kararlara karşı idari yargı yerlerinde açılan davalara karşı temyiz yolunun kapatılması nedeniyle bu konuda verilen Danıştay kararlarının güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle son yıllarda ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerince verilen yeni ve güncel kararlara yer verilmiştir.” (Önsözden)

Ek Bilgi

Yazar

Adem Gelir, Hüseyin Bilgin, Önder Tozman

Yayınevi

Adalet

Sayfa Sayısı

575

Basım Tarihi

2017 Temmuz

ISBN

9786053002291

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.