İdare Hukuku Açısından Petrol Piyasası

55.00 TL

Yazar : Recep Emre Kalkan
Basım Tarihi : 2017 Kasım
Sayfa Sayısı : 252 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Petrol piyasası, gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu bir alan olmakla birlikte, bu piyasanın idare hukuku açısından da incelenmesi gerekmektedir. Çünkü petrol piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK’dan lisans alınması gerekmekte; ayrıca Kurum’un 5015 sayılı Yasa’yı uygulama, petrol piyasasını düzenleme, denetleme ve mevzuat ihlali durumunda idari yaptırım kararı verme gibi önemli görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Çalışmada; petrol kavramından yola çıkılmış, piyasa öncesi faaliyetler olan petrol arama ve üretim faaliyetleri ile ilgili konulara genel olarak değinilmiş; ikinci ve üçüncü bölümlerde petrol piyasası idare hukuku açısından incelenmiştir.

Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde; yer altındaki petrolün hukuki rejimi genel olarak incelenerek devletin hüküm ve tasarrufu altında olmak kuralının hukuki açıdan ne anlama geldiği açıklanmış, petrol arama ve işletmenin hukuki rejimi incelenmiş, petrol ile ilgili hukuki kaynaklar belirtilmiş ve petrol piyasasının dünyada ve özellikle ülkemizdeki gelişimi incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; petrol piyasası ilkeleri, petrol piyasasındaki idari makamlar, bu idari makamlardan EPDK’nın idari yapısı, petrol piyasası ile ilgili görev ve yetkileri, petrol piyasası faaliyetlerinin hukuki rejimi incelenmiştir.

Son olarak üçüncü bölümde; petrol piyasasının denetimi, ön araştırma ve soruşturma usulleri, mevzuat ihlallerinde idari yaptırım uygulanması, idari yaptırım kararlarına karşı yargı yolu konuları incelenmiştir.” (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

Petrol, Petrol İşlemi, Petrol Piyasası ve Petrol Endüstrisi Kavramları
Yer Altındaki Petrolün Hukuki Rejimi
Petrol Arama ve İşletmenin Hukuki Rejimi
Petrol Piyasası İlkeleri
Petrol Piyasasının Hukuki Rejimi
Petrol Piyasasında Lisanslar
Petrol Piyasasının Denetimi

Petrol Piyasasında Ön Araştırma ve Soruşturma, İdari Yaptırımlar ve Yargı Yolu

Ek Bilgi

Yazar

Cengiz Ozan Örs, Mustafa Emre Şahin, Recep Emre Kalkan

Yayınevi

Seçkin

Sayfa Sayısı

252

Basım Tarihi

2017 Kasım

ISBN

9789750245442

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.