6100 Sayılı HMK ya göre hazırlanmış ASLİYE HUKUK DAVALARI

198.00 TL 191.00 TL

Yazar : Adem ALBAYRAK
Basım Tarihi : Ekim
Sayfa Sayısı : 1735 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • İçindekiler
 • SSS

Ürün Açıklaması

(Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik)
Örneklerle;
İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz
Delillerin Tesbiti
Adli Yardım
Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri

Birinci baskının önsözünde belirttiğim gerekçelerle, basımı yapılan bu kitap, özellikle mesleğe yeni başlamış hakimlerden ve yargı camiamızdan beklediğimden daha çok ilgi görmüş ve ilk baskısı kısa bir süre içerisinde tükenmiş, bu nedenle de ikinci baskı yapma gereği hasıl olmuştur.
İkinci baskının yapıldığı sıralarda kitabın ilk baskısının yapıldığı dönemde faaliyette olmayan istinaf mahkemeleri (bölge adliye mahkemeleri) 20. 07. 2016 tarihi itibariyle ülkemizin yedi bölgesinde faaliyetlerine başlamış olup, iki dereceli olan yargılama sistemimiz üç dereceli yargılama sistemine geçmiştir. Anayasa’nın 40 ncı maddesi ile, HMK. ’nun 297/1-ç maddesi hükmü gereğince verilecek kararlarda kanun yolunun ve süresinin gösterilmesi zorunluluğu bulunduğundan 20. 07. 2016 tarihinden itibaren verilecek kararlarda kanun yolunun istinaf yolu olarak gösterilmesi gerekmektedir. Örnek kararlarda kanun yolunun gösterilmesi, kitabın sonuna (s. 1737) eklenen örnek kanun yoluna başvuruya ilişkin paragrafların yeni kararlarda uygulanması gerekmektedir. Tabiidir ki; istinaf kanun yoluna başvurusu mümkün olan kararlar ile başvurulamayan kararların kanun yolunda gösterilmesi önem arzetmektedir.
Birinci baskıda olduğu gibi ikinci baskıda da dileğim, kitabın tüm meslektaşlarıma faydalı olmasıdır.
İkinci baskıda emeği geçen başta Hakan Karaaslan olmak üzere Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyorum.

 • İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-VII
 • ÖNSÖZ-IX
 • İÇİNDEKİLER-XIII
 • NÜFUS DAVALARI-1
 • A. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ) DAVASI-1
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 27-1
 • 1. 2. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-1
 • 1. 3. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-2
 • 1. 4. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-2
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-3
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-3
 • 4. DAVACI-3
 • 5. DAVALI-5
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-6
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-8
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-8
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-10
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-12
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-12
 • 8. 2. VEKÂLET-12
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER-12
 • 8. 4. HAKLI SEBEP KAVRAMI-13
 • 8. 5. DAVANIN BİRDEN FAZLA AÇILABİLMESİ-14
 • 8. 6. TEMYİZ-14
 • 8. 7. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-15
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-16
 • B. SOYADIN DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ) ve DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-31
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-31
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 27-31
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 187-31
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 173-31
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 321-32
 • 1. 5. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-32
 • 1. 6. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-32
 • 1. 7. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-33
 • 1. 8. 2525 SAYILI SOYADI KANUNU MADDE 1, 2, 3, 4, 5, 6-33
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-34
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-35
 • 4. DAVACI-35
 • 5. DAVALI-36
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-37
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-39
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-39
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-41
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-46
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-46
 • 8. 2. VEKÂLET-46
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER-47
 • 8. 4. HAKLI SEBEP KAVRAMI-47
 • 8. 5. DAVANIN BİRDEN FAZLA AÇILABİLMESİ-48
 • 8. 6. TEMYİZ-48
 • 8. 7. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-49
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-50
 • C. YAŞ DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ) DAVASI-77
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-77
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 39-77
 • 1. 2. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU MADDE 218-77
 • 1. 3. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-77
 • 1. 4. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-77
 • 1. 5. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 39-78
 • 1. 6. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 40-78
 • 1. 7. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-78
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-79
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-79
 • 4. DAVACI-79
 • 5. DAVALI-81
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-81
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-83
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN KARAR-83
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN KARAR (KARDEŞLER ARASI İLİŞKİ DEĞİŞİYORSA)-85
 • 7. 3. REDDE İLİŞKİN KARAR (RESMİ KURUMDA DOĞUM HALİNDE)-87
 • 7. 4. REDDE İLİŞKİN KARAR (TALEP İDARİ NİTELİKTEYSE)-89
 • 7. 5. REDDE İLİŞKİN KARAR (KARDEŞ ENGELİ VARSA)-91
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-92
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-92
 • 8. 2. VEKÂLET-93
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER ve HÜKÜM ESASLARI-93
 • 8. 4. DAVANIN BİR KEZ AÇILABİLMESİ ve HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-95
 • 8. 5. TEMYİZ-96
 • 8. 6. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-96
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-97
 • D. CİNSİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ DAVASI-106
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-106
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 39-106
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 40-106
 • 1. 3. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-106
 • 1. 4. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-106
 • 1. 5. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-107
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-107
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-108
 • 4. DAVACI-108
 • 5. DAVALI-109
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-109
 • 7. ÖRNEK KARAR-111
 • 7. 1. İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR-111
 • 7. 2. NÜFUSTA DÜZELTİME İLİŞKİN KARAR-113
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-115
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-115
 • 8. 2. VEKÂLET-115
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER ve DAVANIN ÖZEL ŞARTLARI-116
 • 8. 4. TEMYİZ-117
 • 8. 5. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-118
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-118
 • E. ÖLÜM KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI-121
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-121
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 7-121
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 28-121
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 29-121
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 30-121
 • 1. 5. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 44-122
 • 1. 6. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 33-122
 • 1. 7. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-122
 • 1. 8. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-122
 • 1. 9. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-123
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-123
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-123
 • 4. DAVACI-124
 • 5. DAVALI-125
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-126
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-127
 • 7. 1. MÜKERRER ÖLÜM KAYDININ İPTALİNE İLİŞKİN KARAR-127
 • 7. 2. KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR-129
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-131
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-131
 • 8. 2. VEKÂLET-131
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER ve HÜKÜM ESASLARI-132
 • 8. 4. TEMYİZ-133
 • 8. 5. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-134
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-134
 • F. KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI-140
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-140
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 7-140
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 29-140
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 30-140
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 31-141
 • 1. 5. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 44-141
 • 1. 6. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 580-141
 • 1. 7. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 581-141
 • 1. 8. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 31-141
 • 1. 9. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 32-142
 • 1. 10. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 33-143
 • 1. 11. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-143
 • 1. 12. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-143
 • 1. 13. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-144
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-144
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-144
 • 4. DAVACI-144
 • 5. DAVALI-144
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-145
 • 7. ÖRNEK KARAR-147
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-148
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-148
 • 8. 2. VEKÂLET-149
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER ve HÜKÜM ESASLARI-149
 • 8. 4. TEMYİZ-149
 • 8. 5. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-150
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-150
 • G. DİĞER NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI-153
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-153
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 7-153
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 39-153
 • 1. 3. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 35-153
 • 1. 4. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 36-154
 • 1. 5. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MADDE 55-154
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-155
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-155
 • 4. DAVACI-155
 • 5. DAVALI-157
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-157
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-159
 • 7. 1. MÜKERRER KAYDIN İPTALİNE İLİŞKİN KABUL KARARI-159
 • 7. 2. MÜKERRER KAYDIN İPTALİNE İLİŞKİN RET KARARI-161
 • 7. 3. ANNE VE BABA ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE KABUL KARARI-163
 • 7. 4. ANNE VE BABA ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE RET KARARI-165
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-168
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-168
 • 8. 2. VEKÂLET-169
 • 8. 3. DAVANIN NİTELENDİRİLMESİ ve TOPLANACAK DELİLLER-169
 • 8. 4. DAVANIN BİRDEN FAZLA AÇILABİLMESİ-170
 • 8. 5. TEMYİZ-171
 • 8. 6. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-171
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-172
 • DERNEKLERDEN DOĞAN DAVALAR-193
 • A. DERNEĞİN FESHİ ve TASFİYESİ DAVASI-194
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-194
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 60-194
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 87-194
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 88-195
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 89-195
 • 1. 5. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 15-195
 • 1. 6. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 17-195
 • 1. 7. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 18-196
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-196
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-197
 • 4. DAVACI-198
 • 5. DAVALI-199
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-199
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-201
 • 7. 1. KABULE DAİR ÖRNEK-201
 • 7. 2. REDDE DAİR ÖRNEK-203
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-205
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-205
 • 8. 2. TOPLANACAK DELİLLER-205
 • 8. 3. DAVANIN ve DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-205
 • 8. 4. TEMYİZ-207
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-207
 • B. DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI-221
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-221
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 62-221
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 78-222
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 79-222
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 80-222
 • 1. 5. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 81-222
 • 1. 6. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 83-222
 • 1. 7. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 18-223
 • 1. 8. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 32-b-223
 • 1. 9. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU MADDE 34-223
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-223
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-224
 • 4. DAVACI-225
 • 5. DAVALI-226
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-226
 • 7. ÖRNEK KARAR-228
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-232
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-232
 • 8. 2. TOPLANACAK DELİLLER-232
 • 8. 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-233
 • 8. 4. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-233
 • 8. 5. TEMYİZ-234
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-235
 • VAKIFLARDAN DOĞAN DAVALAR-247
 • A. VAKFIN (VAKIF SENEDİNİN) TESCİLİ DAVASI-247
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-247
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 101-247
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 102-248
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 103-248
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 104-248
 • 1. 5. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 105-248
 • 1. 6. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 106-249
 • 1. 7. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 107-249
 • 1. 8. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 108-249
 • 1. 9. TMK’YA GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDAKİ TÜZÜK MADDE 5-249
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-250
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-251
 • 4. DAVACI-251
 • 5. DAVALI-252
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-253
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-254
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN KARAR-254
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN KARAR-256
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-258
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-258
 • 8. 2. TOPLANACAK DELİLLER-258
 • 8. 3. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HÜKÜM ESASLARI-259
 • 8. 4. TEMYİZ-260
 • 8. 5. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-261
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-262
 • B. VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ DAVASI-270
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-270
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 101-270
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 102-270
 • 1. 3. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 103-271
 • 1. 4. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 104-271
 • 1. 5. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 105-271
 • 1. 6. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 106-271
 • 1. 7. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 107-272
 • 1. 8. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 112-272
 • 1. 9. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 113-272
 • 1. 10. TMK’YA GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAK. TÜZÜK MADDE 5-273
 • 1. 11. TMK’YA GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAK. TÜZÜK MADDE 25-274
 • 1. 12. TMK’YA GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAK. TÜZÜK MADDE 26-274
 • 1. 13. TMK’YA GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDAKİ TÜZÜK MADDE 27-274
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-275
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-275
 • 4. DAVACI-276
 • 5. DAVALI-277
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-278
 • 7. ÖRNEK KARAR-278
 • 7. 1. HÜKÜMDE DEĞİŞİKLİĞİN AYRINTILI GÖSTERİLDİĞİ KARAR-279
 • 7. 2. HÜKÜMDE NOTER SENEDİNE ATIF YAPILAN KARAR-282
 • 7. 3. USULDEN REDDE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-283
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-284
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-284
 • 8. 2. TOPLANACAK DELİLLER-285
 • 8. 3. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HÜKÜM ESASLARI-285
 • 8. 4. TEMYİZ-286
 • 8. 5. KESİNLEŞME SONRASI İŞLEMLER-287
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-288
 • C. VAKIF YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI-305
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-305
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 112-305
 • 1. 2. 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU MADDE 10-305
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-306
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-306
 • 4. DAVACI-306
 • 5. DAVALI-307
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-307
 • 7. ÖRNEK KARAR-308
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-311
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-311
 • 8. 2. ÖZEL DAVA ŞARTI-311
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER-311
 • 8. 4. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HÜKÜM ESASLARI-312
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-313
 • D. VAKIF EVLADI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI-318
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-318
 • 1. 1. 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU MADDE 3-318
 • 1. 2. 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU MADDE 6-319
 • 1. 3. 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU MADDE 7-319
 • 1. 4. VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ MADDE 53-320
 • 1. 5. VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ MADDE 54-320
 • 1. 6. VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ MADDE 55-321
 • 1. 7. VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ MADDE 56-321
 • 1. 8. VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ MADDE 57-321
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-322
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-322
 • 4. DAVACI-322
 • 5. DAVALI-323
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-323
 • 7. ÖRNEK KARAR-325
 • 7. 1. KISMEN KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-325
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-331
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-335
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-335
 • 8. 2. TOPLANACAK DELİLLER ve DEĞERLENDİRİLMESİ-335
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-337
 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALAR-355
 • A. SALDIRININ ÖNLENMESİ DAVASI-355
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-355
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-355
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-356
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-356
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-356
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-356
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-357
 • 4. DAVACI-357
 • 5. DAVALI-357
 • 6. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-357
 • B. SALDIRININ SONA ERDİRİLMESİ veya DURDURULMASI DAVASI-358
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-358
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-358
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-358
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-358
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-359
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-359
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-359
 • 4. DAVACI-359
 • 5. DAVALI-359
 • 6. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-360
 • C. SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ DAVASI-360
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-360
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-360
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-360
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-361
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-361
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-361
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-361
 • 4. DAVACI-362
 • 5. DAVALI-362
 • 6. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-362
 • D. İADE DAVASI-363
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-363
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-363
 • 1. 2. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 526-363
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 527-363
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 528-364
 • 1. 5. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 529-364
 • 1. 6. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 530-364
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-364
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-364
 • 4. DAVACI-365
 • 5. DAVALI-365
 • 6. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-365
 • E. MADDİ TAZMİNAT DAVASI-366
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-366
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-366
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-366
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-366
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-367
 • 1. 5. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 51-367
 • 1. 6. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 52-367
 • 1. 7. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 72-367
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-368
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-368
 • 4. DAVACI-368
 • 5. DAVALI-368
 • 6. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-368
 • 6. 1. YARGILAMA USULÜ-368
 • 6. 2. TEMEL İNCELEME KONUSU-369
 • 6. 3. ZAMANAŞIMI-369
 • 6. 4. DELİLLER-370
 • 6. 5. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SAYILAN EYLEM ÖRNEKLERİ-371
 • 6. 6. TAZMİNATA İKAME KARAR VERİLME HALİ-372
 • 7. ÖRNEK İÇTİHATLAR-373
 • F. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI-373
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-373
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-373
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-373
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-374
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-374
 • 1. 5. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 51-374
 • 1. 6. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 52-374
 • 1. 7. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 58-374
 • 1. 8. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 72-375
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-375
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-375
 • 4. DAVACI-376
 • 5. DAVALI-376
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-376
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-378
 • 7. 1. KABUL VE REDDE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-378
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-381
 • 7. 3. TBK’NIN 58. MADDESİNE GÖRE VERİLEN KARAR ÖRNEĞİ-385
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-388
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-388
 • 8. 2. TEMEL İNCELEME KONUSU-388
 • 8. 3. ZAMANAŞIMI-388
 • 8. 4. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-389
 • 8. 5. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SAYILAN EYLEM ÖRNEKLERİ-391
 • 8. 6. MATUFİYET ŞARTI-392
 • 8. 7. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ-392
 • 8. 8. TAZMİNATA İKAME KARAR VERİLME HALİ-393
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-394
 • G. BASIN YOLUYLA SALDIRIDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI-417
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-417
 • 1. 1. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 24-417
 • 1. 2. TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 25-417
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 56-417
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 58-418
 • 1. 5. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 72-418
 • 1. 6. 5187 SAYILI BASIN KANUNU MADDE 1-418
 • 1. 7. 5187 SAYILI BASIN KANUNU MADDE 3-418
 • 1. 8. 5187 SAYILI BASIN KANUNU MADDE 13-419
 • 1. 9. 5187 SAYILI BASIN KANUNU MADDE 29-419
 • 1. 10. 2954 SAYILI TRT KANUNU MADDE 28-419
 • 1. 11. 5651 SAYILI KANUN MADDE 4-420
 • 1. 12. 5651 SAYILI KANUN MADDE 5-420
 • 1. 13. 5651 SAYILI KANUN MADDE 9-421
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-421
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-422
 • 4. DAVACI-422
 • 5. DAVALI-422
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-423
 • 7. ÖRNEK KARAR-425
 • 7. 1. KISMEN KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-425
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN İKİ FARKLI ÖRNEK KARAR-430
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-438
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-438
 • 8. 2. TEMEL İNCELEME KONUSU-438
 • 8. 3. ZAMANAŞIMI ve HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-438
 • 8. 4. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI-439
 • 8. 5. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-442
 • 8. 6. MATUFİYET ŞARTI-444
 • 8. 7. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ-445
 • 8. 8. TAZMİNATA İKAME KARAR VERİLME HALİ-445
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-446
 • TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI-469
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-469
 • 1. 1. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 49-469
 • 1. 2. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 50-469
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 51-469
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 52-470
 • 1. 5. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 85-470
 • 1. 6. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 86-471
 • 1. 7. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 90-471
 • 1. 8. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 91-471
 • 1. 9. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 92-471
 • 1. 10. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 98-472
 • 1. 11. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 109-473
 • 1. 12. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 110-473
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-474
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-474
 • 4. DAVACI-475
 • 5. DAVALI-476
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-477
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-479
 • 7. 1. HASAR BEDELİ VE DESTEKTEN YOKSUN KALMAYA İLİŞKİN KARAR-479
 • 7. 2. İŞ GÜCÜ KAYBI, TEDAVİ, ULAŞIM VE BAKICI MASRAFLARI İLE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN 2 ÖRNEK KARAR-485
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-490
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-490
 • 8. 2. TEMEL İNCELEME KONUSU-490
 • 8. 3. ZAMANAŞIMI-491
 • 8. 4. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-491
 • 8. 5. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ-494
 • 8. 5. 1. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ-494
 • 8. 5. 2. HASAR BEDELİ OLARAK TALEP EDİLEN MADDİ TAZMİNAT-494
 • 8. 5. 3. ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBININ BELİRLENMESİ-495
 • 8. 5. 4. İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATLARININ BELİRLENMESİ-495
 • 8. 5. 5. TEDAVİ GİDERLERİNİN BELİRLENMESİ-496
 • 8. 5. 6. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI-497
 • 8. 5. 7. SİGORTA ŞİRKETİNCE YAPILAN ÖDEMENİN MAHSUBU-497
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-498
 • MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ DAVALARI-539
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-539
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 598-539
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 495-539
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 496-540
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 497-540
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 498-540
 • 1. 6. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 499-540
 • 1. 7. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 500-541
 • 1. 8. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 501-541
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-541
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-541
 • 4. DAVACI-541
 • 5. DAVALI-542
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-542
 • 7. ÖRNEK KARAR-544
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-546
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-546
 • 8. 2. DELİLLER VE HÜKÜM KURMA ESASLARI-546
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-546
 • VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVALARI-563
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-563
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 514-563
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 531-563
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 532-563
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 533-563
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 534-564
 • 1. 6. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 535-564
 • 1. 7. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 538-564
 • 1. 8. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 539-564
 • 1. 9. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 557-565
 • 1. 10. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 558-565
 • 1. 11. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 559-565
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-566
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-566
 • 4. DAVACI-566
 • 5. DAVALI-566
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-567
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-568
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-568
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-570
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-573
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-573
 • 8. 2. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-574
 • 8. 3. DELİLLER ve HÜKÜM KURMA ESASLARI-574
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-575
 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVALARI-593
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-593
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 514-593
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 531-593
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 542-593
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 543-593
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 544-594
 • 1. 6. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 599-594
 • 1. 7. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 600-594
 • 1. 8. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 602-594
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-595
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-595
 • 4. DAVACI-595
 • 5. DAVALI-595
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-596
 • 7. ÖRNEK KARAR-597
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-599
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-599
 • 8. 2. DAVA ŞARTI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ-599
 • 8. 3. DELİLLER ve HÜKÜM KURMA ESASLARI-600
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-601
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI-617
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-617
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 605-617
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 610/2-617
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-617
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-618
 • 4. DAVACI-618
 • 5. DAVALI-619
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-619
 • 7. ÖRNEK KARAR-621
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-623
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-623
 • 8. 2. DAVA AÇMA SÜRESİ VE VEKÂLETNAME-624
 • 8. 3. DELİLLERİN TOPLANMASI ve TAKDİRİ-624
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-625
 • MİRASTA TENKİS DAVALARI-639
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-639
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 505-639
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 506-639
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 507-639
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 508-640
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 509-640
 • 1. 6. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 560-640
 • 1. 7. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 561-640
 • 1. 8. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 562-640
 • 1. 9. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 564-641
 • 1. 10. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 565-641
 • 1. 11. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 569-642
 • 1. 12. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 570-642
 • 1. 13. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 571-642
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-642
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-642
 • 4. DAVACI-643
 • 5. DAVALI-643
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-643
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-645
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-645
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-650
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-653
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-653
 • 8. 2. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ve DAVA ŞARTI-653
 • 8. 3. DELİLLER VE TARTIŞILMASI-653
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-657
 • MURİS MUVAZAASI HUKUKİ NEDENİNE DAYALI DAVALAR-689
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-689
 • 1. 1. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 19-689
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-689
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-689
 • 4. DAVACI-689
 • 5. DAVALI-690
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-690
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-692
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-706
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-706
 • 8. 2. YARGITAY UYGULAMASINDA MURİS MUVAZAASI-706
 • 8. 3. DELİLLER VE TARTIŞILMASI-707
 • 8. 4. ZAMANAŞIMI MESELESİ-708
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-708
 • ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVALARI-735
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-735
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 995-735
 • 1. 2. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 147-735
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-736
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-736
 • 4. DAVACI-736
 • 5. DAVALI-736
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-737
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-739
 • 7. 1. KABULE DAİR ÖRNEK KARAR-739
 • 7. 2. REDDE DAİR ÖRNEK KARAR-743
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-746
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ, TOPLANACAK DELİLLER ve TARTIŞILMASI-746
 • 8. 2. ZAMANAŞIMI SÜRESİ-747
 • 8. 3. İNTİFADAN MEN ŞARTI-747
 • 8. 4. FAİZİN BELİRLENMESİ-748
 • 8. 5. İMAR UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN HAKSIZ İŞGAL HALİ-748
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-749
 • EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVALARI-795
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-795
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 683-795
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 684-795
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 685-796
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 705-796
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-796
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-796
 • 4. DAVACI-797
 • 5. DAVALI-798
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-798
 • 7. ÖRNEK KARARLAR-800
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-816
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-816
 • 8. 2. SÜRE-816
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER ve TARTIŞILMASI-816
 • 8. 4. SUYA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI-818
 • 8. 5. KOMŞULUK HUKUKU NEDENİYLE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI-819
 • 8. 6. BAZ İSTASYONU KAYNAKLI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI-820
 • 8. 7. DAVA DEĞERİ MESELESİ-822
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-823
 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL DAVALARI-869
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-869
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 713-869
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 714-870
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 715-870
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 716-870
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 717-871
 • 1. 6. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 724-871
 • 1. 7. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU MADDE 12-871
 • 1. 8. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU MADDE 14-872
 • 1. 9. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU MADDE 17-872
 • 1. 10. 2863 SAYILI KANUN MADDE 11/1-873
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-873
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-874
 • 4. DAVACI-874
 • 5. DAVALI-874
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-875
 • 7. ÖRNEK KARAR-877
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-877
 • 7. 2. TAPULU TAŞINMAZA İLİŞKİN RET KARARI-880
 • 7. 3. MALİKİ TAPU KÜTÜĞÜNDEN ANLAŞILAMAMAYA ÖRNEK KARAR-882
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-886
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-886
 • 8. 2. DAVANIN KABULÜNE İLİŞKİN ŞARTLAR-886
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER-887
 • 8. 4. İLAN PROSEDÜRÜ-890
 • 8. 5. HÜKÜMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-891
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-892
 • TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) SATIŞ VAADİNE DAYALI DAVALAR-957
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-957
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 706-957
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 716-957
 • 1. 3. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 29-958
 • 1. 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 237-958
 • 1. 5. 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNU MADDE 60-958
 • 1. 6. 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNU MADDE 89-958
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-958
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-959
 • 4. DAVACI-960
 • 5. DAVALI-960
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-960
 • 7. ÖRNEK KARAR-962
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-962
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ-966
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-969
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-969
 • 8. 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNDE GEÇERLİLİK ŞEKLİ-969
 • 8. 3. ZAMANAŞIMI-971
 • 8. 4. TARAFLARIN EDİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-971
 • 8. 5. TOPLANACAK DELİLLER ve DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-973
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-974
 • GEÇİT HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR-1019
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1019
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 747-1019
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 748-1019
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1020
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1020
 • 4. DAVACI-1020
 • 5. DAVALI-1020
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1021
 • 7. ÖRNEK KARAR-1022
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-1024
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1024
 • 8. 2. GEÇİT HAKKI İSTEMENİN ÖN KOŞULU-1025
 • 8. 3. HUSUMET-1025
 • 8. 4. TOPLANACAK DELİLLER ve DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-1026
 • 8. 5. HÜKÜM KURMA ESASLARI-1027
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1028
 • ÖNALIM (ŞUFA) HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR-1045
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1045
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 732-1045
 • 1. 2. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 733-1045
 • 1. 3. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 734-1045
 • 1. 4. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 735-1046
 • 1. 5. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 736-1046
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1046
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1046
 • 4. DAVACI-1047
 • 5. DAVALI-1047
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1047
 • 7. ÖRNEK KARAR-1049
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR-1049
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR-1058
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-1064
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1064
 • 8. 2. ÖNALIM HAKKI KULLANILABİLECEK HALLER-1064
 • 8. 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-1065
 • 8. 4. TOPLANACAK DELİLLER ve DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-1065
 • 8. 5. ÖNALIM DAVALARINDA MUVAZAA İDDİASI-1066
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1066
 • YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI-1089
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1089
 • 1. 1. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1025-1089
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1089
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1089
 • 4. DAVACI-1090
 • 5. DAVALI-1090
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1090
 • 7. ÖRNEK KARAR-1092
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-1092
 • 7. 2. REDDE İLİŞKİN ÖRNEK KARAR-1096
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-1101
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1101
 • 8. 2. DAVANIN NİTELİĞİ-1101
 • 8. 3. TOPLANACAK DELİLLER-1101
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1102
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI-1115
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1115
 • 1. 1. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 277-1115
 • 1. 2. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 278-1115
 • 1. 3. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 279-1116
 • 1. 4. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 280-1116
 • 1. 5. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 281-1117
 • 1. 6. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 282-1117
 • 1. 7. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 283-1117
 • 1. 8. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 284-1118
 • 1. 9. 6183 SAYILI AATUHK MADDE 24-1118
 • 1. 10. 6183 SAYILI AATUHK MADDE 27-1118
 • 1. 11. 6183 SAYILI AATUHK MADDE 28-1119
 • 1. 12. 6183 SAYILI AATUHK MADDE 29-1119
 • 1. 13. 6183 SAYILI AATUHK MADDE 30-1119
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1119
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1120
 • 4. DAVACI-1121
 • 5. DAVALI-1121
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1121
 • 7. ÖRNEK KARAR-1123
 • 7. 1. KABULE İLİŞKİN KARAR ÖRNEKLERİ-1123
 • 7. 2. RET KARAR ÖRNEĞİ-1130
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-1134
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1134
 • 8. 2. DAVANIN NİTELİĞİ ve KONUSU-1135
 • 8. 3. DAVA ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-1136
 • 8. 3. 1. DAVADAN ÖNCE BAŞLAMIŞ VE KESİNLEŞMİŞ İCRA TAKİBİ-1136
 • 8. 3. 2. TASARRUFUN BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA
 • GERÇEKLEŞMESİ-1136
 • 8. 3. 3. ACİZ VESİKASI-1137
 • 8. 4. KANUNİ KARİNELER ve DELİLLERİN TAKDİRİ-1137
 • 8. 4. 1. KARŞILIKSIZ OLMASI NEDENİYLE İPTALE TABİ
 • TASARRUFLAR-1138
 • 8. 4. 2. ACİZ NEDENİYLE İPTALE TABİ TASARRUFLAR-1138
 • 8. 4. 3. ZARAR VERME KASTI NEDENİYLE İPTALE TABİ
 • TASARRUFLAR-1139
 • 8. 5. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-1140
 • 8. 6. İPTALE KONU TASARRUFA DAYANAK TAŞINMAZIN DEVRİ-1140
 • 8. 7. HÜKÜM OLUŞTURMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-1141
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1142
 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMLİ DAVALAR-1167
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1167
 • 1. 1. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 10-1167
 • 1. 2. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 11-1170
 • 1. 3. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 12-1171
 • 1. 4. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 14-1173
 • 1. 5. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 15-1173
 • 1. 6. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 18-1175
 • 1. 7. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 37-1176
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1176
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1176
 • 4. DAVACI-1176
 • 5. DAVALI-1177
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1177
 • 7. ÖRNEK KARAR-1179
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-1182
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1182
 • 8. 2. DAVANIN AÇILMA ŞEKLİ-1182
 • 8. 3. UZLAŞMA-1183
 • 8. 4. İLAN PROSEDÜRÜ-1183
 • 8. 5. ÖRNEK İLAN METNİ-1184
 • 8. 6. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-1185
 • 8. 6. 1. TOPLANACAK DELİLLER-1185
 • 8. 6. 2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİNİN İSTENMESİ-1185
 • 8. 6. 3. BİLİRKİŞİLERİN SEÇİLMESİ-1186
 • 8. 6. 4. BİLİRKİŞİLER KURULU RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • ESASLARI-1186
 • 8. 6. 5. DEPO KARARI VERİLMESİ-1189
 • 8. 6. 6. FAİZ KURALI-1189
 • 8. 6. 7. YARGILAMA GİDERLERİ, HARÇLAR VE VEKÂLET ÜCRETLERİ-1190
 • 8. 6. 8. KANUN YOLU-1190
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1191
 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN DAVALAR-1217
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1217
 • 1. 1. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ MADDE 6-1217
 • 1. 2. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 10-1221
 • 1. 3. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 11-1224
 • 1. 4. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 12-1224
 • 1. 5. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 14-1226
 • 1. 6. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 15-1227
 • 1. 7. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 18-1228
 • 1. 8. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 37-1230
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1230
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1230
 • 4. DAVACI-1230
 • 5. DAVALI-1230
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1231
 • 7. ÖRNEK KARAR-1232
 • 8. YARGILAMA USULÜ ve ÖZEL DURUMLAR-1239
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1239
 • 8. 2. UZLAŞMA-1239
 • 8. 3. DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-1240
 • 8. 3. 1. TOPLANACAK DELİLLER-1240
 • 8. 3. 2. BİLİRKİŞİLERİN SEÇİLMESİ-1240
 • 8. 3. 3. BİLİRKİŞİLER KURULU RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • ESASLARI-1241
 • 8. 3. 4. YARGILAMA GİDERLERİ, HARÇLAR VE VEKÂLET ÜCRETLERİ-1244
 • 8. 3. 5. KANUN YOLU-1244
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1245
 • ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TALEPLER-1261
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1261
 • 1. 1. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDE 27-1261
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1261
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1262
 • 4. DAVACI-1262
 • 5. DAVALI-1262
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1262
 • 7. ÖRNEK KARAR-1264
 • 8. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1267
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI-1269
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1269
 • 1. 1. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 67-1269
 • 1. 2. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MADDE 138/1-1270
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1270
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1272
 • 4. DAVACI-1273
 • 5. DAVALI-1273
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1274
 • 7. ÖRNEK KARAR-1276
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-1282
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1282
 • 8. 2. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ-1283
 • 8. 3. İTİRAZIN İNCELENMESİ-1283
 • 8. 4. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-1284
 • 8. 5. ISLAH-1285
 • 8. 6. DAVANIN HARÇLANDIRILMASI-1286
 • 8. 7. İCRA İNKÂR TAZMİNATI-1287
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1288
 • MENFİ TESPİT DAVALARI-1331
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1331
 • 1. 1. 2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU MADDE 72-1331
 • 1. 2. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MADDE 138/1-1332
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1332
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1334
 • 4. DAVACI-1335
 • 5. DAVALI-1335
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1336
 • 7. ÖRNEK KARAR-1338
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-1345
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1345
 • 8. 2. İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLERİ-1345
 • 8. 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-1346
 • 8. 4. DAVANIN İSTİRDADA DÖNÜŞMESİ-1346
 • 8. 5. DAVANIN HARÇLANDIRILMASI-1346
 • 8. 6. TAZMİNAT-1347
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1347
 • YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVALARI-1357
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1357
 • 1. 1. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 50-1357
 • 1. 2. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 51-1357
 • 1. 3. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 52-1357
 • 1. 4. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 53-1358
 • 1. 5. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 54-1358
 • 1. 6. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 55-1359
 • 1. 7. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 56-1359
 • 1. 8. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 57-1359
 • 1. 9. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 58-1359
 • 1. 10. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 59-1359
 • 1. 11. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 60-1360
 • 1. 12. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 61-1360
 • 1. 13. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 62-1360
 • 1. 14. 5718 SAYILI MÖHUK MADDE 63-1361
 • 2. GÖREVLİ MAHKEME-1361
 • 3. YETKİLİ MAHKEME-1362
 • 4. DAVACI-1362
 • 5. DAVALI-1363
 • 6. ÖRNEK TENSİP TUTANAĞI-1363
 • 7. KARAR ÖRNEĞİ-1365
 • 8. YARGILAMA USULÜ VE ÖZEL DURUMLAR-1366
 • 8. 1. YARGILAMA USULÜ-1366
 • 8. 2. DAVA ÖN ŞARTI-1366
 • 8. 3. TANIMA VE TENFİZ İSTEMLERİNDE HARÇ-1367
 • 8. 4. TANIMA VE TENFİZE KONU OLABİLECEK KARARLAR-1367
 • 8. 5. TANIMA ve TENFİZ ŞARTLARI-1368
 • 8. 5. 1. YABANCI MAHKEME KARARLARI YÖNÜNDEN-1368
 • 8. 5. 2. YABANCI HAKEM KARARLARI YÖNÜNDEN-1369
 • 8. 6. KANUN YOLU-1369
 • 9. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1370
 • ESER SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR-1379
 • 1. TANIM VE HUKUKİ NİTELİK-1379
 • 1. 1. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NDAN 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GEÇİŞTE ESER SÖZLEŞMESİ-1380
 • 1. 2. HUKUKİ NİTELİĞİ-1382
 • 1. 3. BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI-1387
 • 1. 3. 1. HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE MUKAYESESİ-1387
 • 1. 3. 2. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ İLE MUKAYESESİ-1388
 • 1. 3. 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE MUKAYESESİ-1389
 • 1. 3. 4. YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE MUKAYESESİ-1390
 • 2. KANUNİ UNSURLARI-1391
 • 2. 1. ESER KAVRAMI VE ESERİN TEMEL UNSURLARI-1391
 • 2. 2. MEYDANA GETİRME VE İMAL KAVRAMI-1393
 • 2. 3. BEDEL VE SEMEN KAVRAMI-1394
 • 3. ŞEKİL-1394
 • 4. ESER SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1396
 • 4. 1. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1396
 • 4. 1. 1. ESERİ MEYDANA GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1397
 • 4. 1. 1. 1. ESERİN BİZZAT MEYDANA GETİRİLMESİ
 • YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1397
 • 4. 1. 1. 2. SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1400
 • 4. 1. 1. 3. İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1401
 • 4. 1. 1. 4. ARAÇ VE GEREÇLERİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1404
 • 4. 1. 1. 5. MALZEMEYİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1406
 • 4. 1. 1. 6. GENEL İHBAR (İKAZ) YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1407
 • 4. 1. 2. ESERİ TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1408
 • 4. 1. 2. 1. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1408
 • 4. 1. 2. 2. HASARA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1412
 • 4. 2. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI-1413
 • 4. 2. 1. BEDEL ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1413
 • 4. 2. 1. 1. GÖTÜRÜ BEDEL USULÜ-1414
 • 4. 2. 1. 2. YAKLAŞIK (DEĞERE GÖRE) ÜCRET USULÜ-1421
 • 4. 2. 2. ESERİ TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1422
 • 4. 2. 3. MALZEMEYİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1422
 • 4. 2. 4. ÖZEN VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1422
 • 4. 2. 5. MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ-1423
 • 5. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ-1423
 • 5. 1. YAKLAŞIK ÜCRETİN FAHİŞ ŞEKİLDE AŞILMIŞ OLMASI-1423
 • 5. 2. ESERİN YOK OLMASI-1425
 • 5. 3. YÜKLENİCİNİN ZARARININ TAMAMEN ÖDENMESİ-1425
 • 5. 4. İŞ SAHİBİ NEDENİYLE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI-1426
 • 5. 5. YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ-1426
 • 6. ZAMANAŞIMI KURALLARI-1426
 • 6. 1. 818 SAYILI KANUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-1426
 • 6. 2. 6098 SAYILI KANUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-1428
 • 6. 3. ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLAMASI-1429
 • 6. 4. 818 SAYILI KANUN’DAN 6098 SAYILI KANUN’A GEÇİŞTE
 • ZAMANAŞMI-1430
 • 7. ESER SÖZLEŞMELERİNE ÖZGÜ YETKİ KURALLARI-1433
 • 8. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1434
 • GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ-1451
 • A. İHTİYATİ TEDBİR-1452
 • 1. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1454
 • 2. YARGILAMA USULÜ-1455
 • 3. TEMİNAT-1455
 • 4. ŞARTLARI-1456
 • 5. İHTİYATİ TEDBİR KARARI-1458
 • 6. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI-1460
 • 7. İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN MERASİM-1469
 • 8. TEMİNAT KARŞILIĞI YA DA DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI-1470
 • 9. TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI-1471
 • 10. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI-1471
 • 11. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1472
 • B. İHTİYATİ HACİZ-1507
 • 1. İLGİLİ MEVZUAT-1508
 • 1. 1. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 257-1508
 • 1. 2. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 258-1508
 • 1. 3. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 259-1509
 • 1. 4. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 260-1509
 • 1. 5. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 261-1509
 • 1. 6. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 262-1510
 • 1. 7. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 263-1510
 • 1. 8. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 264-1510
 • 1. 9. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 265-1511
 • 1. 10. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 266-1511
 • 1. 11. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 267-1512
 • 1. 12. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 268-1512
 • 2. İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ MAHKEME-1512
 • 3. İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME-1513
 • 4. İHTİYATİ HACİZDE YARGILAMA USULÜ-1513
 • 5. İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNİN ŞARTLARI-1516
 • 5. 1. GENEL OLARAK-1516
 • 5. 2. VADESİ GELMİŞ BİR ALACAKTAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ İSTENMESİ-1516
 • 5. 3. VADESİ GELMEMİŞ BİR ALACAKTAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ
 • İSTENMESİ-1518
 • 6. İHTİYATİ HACİZ KARARI-1519
 • 7. İHTİYATİ TEDBİR İLE İHTİYATİ HACİZ TEDBİRLERİNİN MUKAYESESİ-1520
 • 7. 1. BENZERLİKLER-1521
 • 7. 2. FARKLILIKLAR-1522
 • 8. İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT-1526
 • 8. 1. GENEL OLARAK İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT ALINMASI-1526
 • 8. 2. TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ HALİ-1528
 • 8. 3. TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI-1529
 • 9. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM-1530
 • 10. İHTİYATİ HACİZ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI-1531
 • 10. 1. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN KABULÜ HALİNDE KANUN YOLU-1531
 • 10. 2. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE KANUN YOLU-1532
 • 11. ÖRNEK İÇTİHATLAR-1533
 • C. DELİLLERİN TESPİTİ-1584
 • 1. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1584
 • 2. DELİL TESPİTİNİN ŞARTLARI-1585
 • 2. 1. TESPİTİ İSTENEN DELİLİN İNCELEME SIRASININ GELMEMİŞ OLMASI-1585
 • 2. 2. HUKUKİ YARAR-1585
 • 3. DELİL TESPİTİNİN USULÜ-1585
 • 4. DELİL TESPİTİNİN YAPILMASI-1587
 • D. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİNE ÖRNEK KARARLAR-1588
 • 1. İHTİYATİ TEDBİR KARARI-1588
 • 2. İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN REDDİ KARARI-1589
 • 3. İHTİYATİ HACİZ KARARI-1591
 • 4. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ-1592
 • 5. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN KABUL VE REDDİ-1594
 • 6. VESAYET MAKAMININ KARARINA İTİRAZ-1596
 • 7. NOTER VE/VEYA KATİBİ YEMİNİ-1598
 • 8. NOTER DEFTER TASDİKİ-1599
 • ADLİ YARDIM-1601
 • YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARLARINDA USUL KURALLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1613
 • A. HUSUMET NEDENİYLE RET KARARININ VERİLME ZAMANI-1613
 • B. 6100 SAYILI HMK KAPSAMINDA YARGILAMA SAFAHATİ VE HUKUKİ
 • DİNLENİLME HAKKI-1615
 • C. MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMASI GEREKLİLİĞİ-1618
 • D. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZ ŞARTLARI-1619
 • E. BİLİRKİŞİ RAPORLARININ DENETİME ELVERİŞLİ OLMASI-1622
 • F. 6100 SAYILI HMK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AKDEDİLEN YETKİ SÖZLEŞMELERİ-1623
 • G. ASIL VE BİRLEŞEN DOSYALARDA VERİLEN KARARIN TEMYİZİ-1624
 • H. ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA BORÇLAR
 • KANUNU’NUN 89. (818 SAYILI BK M. 73) MADDESİ YETKİ KURALI BAKIMINDAN UYGULANMAZ-1625
 • BİR DOSYANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SERÜVENİ-1627
 • USULE DAİR KARARLAR-1653
 • 1. GÖREVSİZLİK KARARI-1653
 • 2. YETKİSİZLİK KARARI-1656
 • 3. BİRLEŞTİRME KARARI-1659
 • 4. AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARI-1662
 • 5. HATALI DEFTERE KAYDEDİLEN DİLEKÇE HAKKINDA KARAR-1664
 • 6. FERAGAT HALİNDE VERİLECEK KARAR-1666
 • 7. GERİ ALMA HALİNDE VERİLECEK KARAR-1668
 • 8. KABUL HALİNDE VERİLECEK KARAR-1670
 • 9. SULH HALİNDE VERİLECEK KARAR-1673
 • 10. GİDER AVANSI YATIRILMADIĞINDA VERİLECEK KARAR-1676
 • 11. KESİN HÜKMÜN VARLIĞI HALİNDE VERİLECEK KARAR-1679
 • 12. HUSUMET YOKLUĞU HALİNDE VERİLECEK KARAR-1682
 • 13. DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE VERİLECEK KARAR-1685
 • 14. DİRENME HALİNDE VERİLECEK KARAR-1688
 • 15. HÂKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİNDE VERİLECEK KARAR-1694
 • MÜZEKKERE ÖRNEKLERİ-1697
 • 1. STATİK RAPORUN İSTENMESİ-1697
 • 2. YAPI DENETİM RAPORUNUN İSTENMESİ-1698
 • 3. SİGORTA ŞİRKETİNDEN HASAR DOSYASININ İSTENMESİ-1698
 • 4. İDAREDEN SÖZLEŞME VE DİĞER BELGELERİN İSTENMESİ-1699
 • 5. ADRES ve TC KİMLİK NUMARASI ARAŞTIRMASI İSTENMESİ-1699
 • 6. ARAÇ TRAFİK KAYITLARININ İSTENMESİ-1700
 • 7. ARANAN ŞAHIS ARAŞTIRMASI İSTENMESİ-1700
 • 8. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE RAPOR İSTENMESİ-1701
 • 9. DERNEK DOSYASININ İSTENMESİ-1701
 • 10. DERNEK MALVARLIĞININ ARAŞTIRILMASININ İSTENMESİ-1702
 • 11. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN İSTENMESİ-1702
 • 12. DERNEK TOPLANTI TUTANAĞININ İSTENMESİ-1703
 • 13. ABONELİK KAYDININ İSTENMESİ-1703
 • 14. BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANICI KAYDININ İSTENMESİ-1704
 • 15. BANKADAN KREDİ BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1704
 • 16. TAPU KAYDININ İSTENMESİ-1705
 • 17. ABONELİK BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1705
 • 18. ABONELİK DOSYASININ İSTENMESİ-1706
 • 19. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİNİN İSTENMESİ-1706
 • 20. ÇAP VE KROKİLERİN İSTENMESİ-1707
 • 21. İMAR DURUMUNUN İSTENMESİ-1707
 • 22. İMAR İŞLEM DOSYASININ İSTENMESİ-1708
 • 23. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ve DİĞER KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA
 • EMSAL İSTENMESİ-1708
 • 24. TAŞINMAZIN EMLAK RAYİÇ DEĞERİNİN İSTENMESİ-1709
 • 25. TAŞINMAZIN HİZMET ALIM DURUMUNUN İSTENMESİ-1709
 • 26. SOSYAL, MALİ EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI İSTENMESİ-1710
 • 27. DAVA KONUSU EDİLEN YAYININ İSTENMESİ-1711
 • 28. ŞİRKET BİLANÇOSUNUN İSTENMESİ-1711
 • 29. SİGORTA ŞİRKETİNDEN ÖDEME BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1712
 • 30. HASTA DOSYASININ İSTENMESİ-1712
 • 31. ADLİ RAPOR İSTENMESİ-1713
 • 32. ADLİ TIPTAN RAPOR İSTENMESİ-1714
 • 33. YAYIN KAYDININ İSTENMESİ-1715
 • 34. HASTANE MASRAFLARININ İSTENMESİ-1715
 • 35. HASTANE DOĞUM KAYDININ İSTENMESİ-1716
 • 36. NÜFUS DOĞUM KAYDININ İSTENMESİ-1716
 • 37. NÜFUS KAYDININ İSTENMESİ-1717
 • 38. TAPUDAN RESMİ SENET İSTENMESİ-1717
 • 39. GSM NUMARASINA BAĞLI BİLGİLERİN İSTENMESİ-1718
 • 40. BANKADAN HESAP EKSTRESİNİN İSTENMESİ-1718
 • 41. KURUMLARDAN HASAR EVRAKLARININ İSTENMESİ-1719
 • 42. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DOSYA HESABININ İSTENMESİ-1719
 • 43. SGK’DAN SİGORTALILIK BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1720
 • 44. TAŞIT KİRALAMA ŞİRKETİNDEN BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ-1720
 • 45. AYNI AMAÇLA KURULMUŞ VAKIF ARAŞTIRMASININ İSTENMESİ-1721
 • 46. VAKIF SENEDİ TESCİLİ ve TADİLİNDE KURUMDA GÖRÜŞ İSTENMESİ-1722
 • 47. VAKIF SİCİLİNE KARAR GÖNDERİLMESİ-1723
 • 48. KURUMA VAKIF TESCİL KARARI GÖNDERİLMESİ-1723
 • 49. VASİYET EDİLEN TAŞINMAZ KAYDININ İSTENMESİ-1724
 • 50. BANKADAN HESAP BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1724
 • 51. KURU – SULU TAŞINMAZ BİLGİLERİNİN İSTENMESİ-1725
 • 52. MERA TAHSİS DOSYASININ İSTENMESİ-1725
 • 53. MAHKEMELERDEN ZİLYETLİKLE EDİNİM BİLGİSİ İSTENMESİ-1726
 • 54. KADASTRO TUTANAKLARININ İSTENMESİ-1726
 • 55. TABLENDİKATİF TUTANAĞI VE BELİRTMELİK LİSTELERİNİN İSTENMESİ-1727
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-1729
 • A. DAVA DİLEKÇESİ-1729
 • B. CEVAP DİLEKÇESİ-1732
 • C. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ-1734
 • D. İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ-1735

Ek Bilgi

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Adem ALBAYRAK

Sayfa Sayısı

1735

Basım Tarihi

Ekim, 2016

ISBN

9786053000433

Baskı

2.Baskı

 • İÇİNDEKİLER
  İçindekiler
  Özgeçmiş  7
  Öz  9
  Önsöz  11
  Kısaltmalar  17
  GİRİŞ
  I. SUNUM  23
  II. KONUNUN AMACI VE SINIRLANDIRILMASI  25
  III. İNCELEME PLANI  27
  Birinci Bölüm
  SATIN ALMA HAKKININ KAVRAMSAL VE
  KURAMSAL TEMELLERİ
  I. SATIN ALMA HAKKI KAVRAMI  31
  A. Genel Olarak  31
  B. Satın Alma Hakkının Tanımı  39
  C. Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve  42
  1. Tarihçe ve Yasal Mevzuatın Oluşumu  42
  2. Kavramsal Çerçeve  47
  a. Kontrolün Ele Geçirilmesi (Takeover)  47
  b. Satın Alma Hakkı (Squeeze–out Right)  49
  c. Hakim Pay Sahibi  51
  d. Hakimiyet ve Kontrol Olguları  53
  D. Satın Alma Hakkına ilişkin Görüş ve Teoriler  57
  1. Satın Alma Hakkının Lehindeki Görüşler  57
  a. Etkin Yönetim  58
  b. Hedef Ortaklığın Kontrolü  59
  c. Finansal Etkinlik ve Payların Değeri Üzerindeki Etkileri  60
  2. Satın Alma Hakkının Aleyhindeki Görüşler  63
  a. Piyasa Yapıcılığa Aykırılık  63
  b. Hukukun Genel İlkelerine Aykırılık  64
  3. Ara Değerlendirme ve Görüşümüz  65
  II. SATIN ALMA HAKKININ DÜZENLENME GEREKÇESİ VE GEREKLİLİĞİ  67
  A. Satın Alma Hakkının Amacı ve Fonksiyonları ile Hakkı Ortaya Çıkaran Ekonomik ve Hukuki Gerekçeler  67
  1. Azınlığın Sahip Olduğu Haklara ve Mevcudiyetine İlişkin Nedenler  69
  a. Azınlık Haklarının Engelleyici ve Olumsuz Etkileri  70
  b. Azınlığın Bireysel Pay Sahipliği Haklarının Olumsuz Etkileri  73
  c. Azınlığın Mevcudiyetinden Kaynaklanan Zararlı Etkileri  75
  2. Hakim Pay Sahibi ve Ortaklığa İlişkin Gerekçeler  77
  a. Ortaklığın İstikrarı ve Toplumsal Menfaat  77
  b. Yeniden Yapılanma  79
  c. HAAO’ların Halka Kapanması (Going Private)  81
  d. Hedef Ortaklık Üzerinde Tam Anlamıyla Egemenlik Sağlanması  85
  B. Satın Alma Hakkının Özel ve Kamu Hukuk İlkeleri İle Uyumluluğu Meselesi  88
  1. Özel Hukuk İlkeleri Bakımından Değerlendirme  88
  a. Sözleşme Özgürlüğü ve Payların Serbestçe Devredilebilirliği İlkeleri  88
  b. Ölçülülük İlkesi  90
  c. Eşit işlem İlkesi  91
  2. Kamu Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirme  94
  a. Mülkiyet Hakkı  94
  b. Kamu Yararı  95
  İkinci Bölüm
  MUKAYESELİ HUKUKTA SATIN ALMA HAKKI
  I. İNGİLİZ HUKUKU  97
  A. Tarihsel Gelişim  97
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  98
  II. ALMAN HUKUKU  102
  A. Tarihsel Gelişim  102
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  103
  1. Kurumsal Satın Alma Hakkı (Corporate Squeeze–Out)  104
  2. Devralmaya Bağlı Satın Alma Hakkı (Takeover Squeeze–Out)  110
  III. AB HUKUKU  113
  A. Tarihsel Gelişim  113
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  114
  C. Avrupa Komisyonu’nun Tavsiye Kararı  123
  D. Direktif’in Revize Edilmesi  124
  IV. ABD HUKUKU  125
  A. Tarihsel Gelişim  125
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  126
  V. İSVİÇRE HUKUKU  130
  VI. FRANSIZ HUKUKU  131
  Üçüncü Bölüm
  BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRMA
  I. GENEL OLARAK  135
  II. AYRILMA (ÇIKMA) HAKKI  137
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  138
  B. Amacı ve Fonksiyonları  143
  III. SATMA HAKKI  145
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  146
  B. Amacı ve Fonksiyonları  148
  IV. ZORUNLU ÇAĞRI  150
  V. ISKAT  154
  VI. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA AZINLIĞIN BAĞLI ORTAKLIKTAN İHRACI  158
  A. Tanım ve Hukuki Niteliği  159
  B. Amacı ve Fonksiyonları  163
  C. Kapsamı ve Uygulama Alanı  164
  D. İhraç Hakkının Kullanımına İlişkin Esaslar ve İşleyiş  169
  1. Bedel  169
  2. Süre  172
  3. İhraç Hakkının Kullanım Şekli  173
  VII. DENKLEŞTİRME DAVASINDA ORTAĞIN İHRACI  176
  VIII. BİRLEŞMEDE AYRILMA AKÇESİ İLE ORTAKLIKTAN İHRAÇ  180
  IX. ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINDA ORTAĞIN ÇIKARILMASI  185
  Dördüncü Bölüm
  TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA ÇIKARMA HAKKI
  I. GENEL OLARAK ÇIKARMA HAKKI KAVRAMI  191
  A. Çıkarma Hakkının Tanımı  191
  B. Düzenlemeye Gitme İhtiyacı  193
  II. ÇIKARMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  195
  A. Kanuni Hak Olma Özelliği  196
  B. Yenilik Doğuran Hak Olma Özelliği  197
  III. ÇIKARMA HAKKININ KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  198
  IV. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İLİŞKİN TEMEL KOŞULLAR  203
  A. Hakimiyet  203
  1. Yönetim Kontrolü – Mülkiyet Ayrımı Bağlamında Hakimiyet  205
  2. Türleri Bakımından Hakimiyet  209
  B. Eşik (Oran)  215
  1. Sermaye Payına Bağlı Oy Hakkı  215
  2. Eşiğin Yüksek Belirlenmesinin Sebebi  219
  3. Hesaplamaya Dahil Edilebilecek Oy Hakları  221
  V. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İMKAN SUNAN HUKUKİ İŞLEMLER  229
  A. Aleni Pay Alım Teklifi  231
  1. İsteğe Bağlı Çağrı  235
  2. Zorunlu Çağrı  236
  B. Hakimiyeti Sağlayan Diğer İktisap Halleri  238
  C. Birleşme ve Kontrolün Ele Geçirilmesi İşlemleri  240
  VI. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR VE İŞLEYİŞ  246
  A. Bedel  246
  B. Süre  256
  C. Çıkarma Hakkının Kullanım Şekli  256
  D. Çıkarma Hakkının Kullanımına İlişkin Prosedür  258
  1. Hedef Ortaklık Yönetim Kurulunun Görevleri  258
  2. Çıkarılan Azınlığa Pay Bedellerinin Ödenmesi  266
  VII. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMININ HUKUKİ VE EKONOMİK SONUÇLARI  268
  A. Payın İptali ve Pay Sahipliğinin Yitirilmesi  269
  B. Halka Kapanma ve Kottan Çıkma  272
  VIII. ÇIKARMA HAKKININ YARGISAL DENETİMİ  274
  A. Bedel Davası  275
  1. Davanın Niteliği  280
  2. Husumet  284
  3. Dava Açma Süresi  288
  B. Açılabilecek Diğer Davalar  291
  1. Kesin Hükümsüzlük  291
  2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  298
  3. İdari Davalar  301
  Sonuç  303
  Kaynakça  317
  Kavramlar Dizini  331
Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.