Anayasa – TCK – CMK – CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)

Anayasa – TCK – CMK – CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)

18.50 TL

Yazar : Seyit Çavdar
Basım Tarihi : 2017 Ekim
Sayfa Sayısı : 1025 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

Kitaptaki konuların ana başlıkları:İÇİNDEKİLERTÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASIBAŞLANGIÇBİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLARİKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Kişinin Hakları ve ÖdevleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ÖdevlerDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve ÖdevlerÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARIBİRİNCİ BÖLÜM: YasamaİKİNCİ BÖLÜM: YürütmeÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı
ANAYASA – TCK- CMK- CGTİHK
ve İlgili Mevzuat
DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜM: Mali HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Ekonomik HükümlerBEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLERYEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLERTÜRK CEZA KANUNUBİRİNCİ KİTAP: Genel HükümlerBİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama AlanıBİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve TanımlarİKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygulama AlanıİKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun EsaslarıBİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve TaksirİKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan NedenlerÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça TeşebbüsDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirakBEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaıÜÇÜNCÜ KISIM: YaptırımlarBİRİNCİ BÖLÜM: CezalarİKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik TedbirleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve BireyselleştirilmesiDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın DüşürülmesiİKİNCİ KİTAP: Özel HükümlerBİRİNCİ KISIM: Uluslararası SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı SuçlarİKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve EziyetDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâliBEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya KısırlaştırmaALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı SuçlarSEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı SuçlarONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan SuçlarİKİNCİ BÖLÜM: Çevre ye Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı SuçlarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı SuçlarBEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı SuçlarALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı SuçlarSEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin SuçlarONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında SuçlarDÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı SuçlarİKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı SuçlarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı SuçlarBEŞİNCİ BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı SuçlarALTINCI BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve CasuslukSEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Son HükümlerTÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VEUYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Uyum HükümleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan HükümlerCEZA MUHAKEMESİ KANUNUBİRİNCİ KİTAP: Genel HükümlerBİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve YetkiBİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve TanımlarİKİNCİ BÖLÜM: GörevÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı DavalarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YetkiBEŞİNCİ BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve ReddiİKİNCİ KISIM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle GetirmeBİRİNCİ BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve TebliğiİKİNCİ BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle GetirmeÜÇÜNCÜ KISIM: Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve KeşifBİRİNCİ BÖLÜM: TanıklıkİKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesiÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve OtopsiDÖRDÜNCÜ KISIM: Koruma TedbirleriBİRİNCİ BÖLÜM: Yakalama ve GözaltıİKİNCİ BÖLÜM: TutuklamaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî KontrolDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koymaBEŞİNCİ BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin DenetlenmesiALTINCI BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzlemeYEDİNCİ BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle TazminatBEŞİNCİ KISIM: İfade ve SorguBİRİNCİ BÖLÜM: İfade veya Sorgu İçin ÇağrıİKİNCİ BÖLÜM: İfade ve Sorgu UsulüALTINCI KISIM: SavunmaBİRİNCİ BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve YetkileriİKİNCİ KİTAP: SoruşturmaBİRİNCİ KISIM: Suçlara İlişkin İhbarlar ve SoruşturmaBİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarıİKİNCİ BÖLÜM: Soruşturma İşlemleriİKİNCİ KISIM: Kamu Davasının AçılmasıBİRİNCİ BÖLÜM: Kamu Davasının AçılmasıİKİNCİ BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesiÜÇÜNCÜ KİTAP: Kovuşturma EvresiBİRİNCİ KISIM: Kamu Davasının YürütülmesiBİRİNCİ BÖLÜM: Duruşma HazırlığıİKİNCİ BÖLÜM: DuruşmaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve DisipliniDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve TartışılmasıBEŞİNCİ BÖLÜM: Duruşma TutanağıİKİNCİ KISIM: Kamu Davasının Sona ErmesiBİRİNCİ BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve HükümİKİNCİ BÖLÜM: Suç Niteliğinde DeğişiklikÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve HükümDÖRDÜNCÜ KİTAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, KatılanBİRİNCİ KISIM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin HaklarıİKİNCİ KISIM: Kamu Davasına KatılmaBEŞİNCİ KİTAP: Özel Yargılama UsulleriBİRİNCİ KISIM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve KovuşturmadaTemsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme UsulüBİRİNCİ BÖLÜM: Gaiplerin YargılanmasıİKİNCİ BÖLÜM: Kaçakların YargılanmasıÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada TemsiliDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara İlişkin MuhakemeİKİNCİ KISIM: Uzlaşma ve MüsadereBİRİNCİ BÖLÜM: UzlaşmaİKİNCİ BÖLÜM: Müsadere UsulüALTINCI KİTAP: Kanun YollarıBİRİNCİ KISIM: Genel HükümlerİKİNCİ KISIM: Olağan Kanun YollarıBİRİNCİ BÖLÜM: İtirazİKİNCİ BÖLÜM: İstinafÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TemyizÜÇÜNCÜ KISIM: Olağanüstü Kanun YollarıBİRİNCİ BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz YetkisiİKİNCİ BÖLÜM: Kanun Yararına BozmaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın YenilenmesiYEDİNCİ KİTAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli HükümlerBİRİNCİ KISIM: Yargılama GiderleriİKİNCİ KISIM: Çeşitli HükümlerCEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VEUYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Uyum HükümleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli HükümlerCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNBİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik TedbirleriBİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkelerBİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun AmacıİKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkelerİKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik TedbirleriBİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkelerİKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının TürleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının ErtelenmesiDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleriBEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazıALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün YükümlülükleriYEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve GüvenlikSEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, ÖdüllendirmeDOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin NakilleriÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve KısıtlamalarBİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade ÖzgürlüğüİKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve YükümlülüklerDÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirmeBİRİNCİ BÖLÜM: BireyselleştirmeİKİNCİ BÖLÜM: EğitimÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî MüdahalelerDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkilerBEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman EtkinlikleriALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin HazırlamaYEDİNCİ BÖLÜM: İzinlerSEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili KararlarBEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye YardımBİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası YardımlaşmalarİKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a KurullarıİKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk
BİRİNCİ KISIM: Diğer CezalarBİRİNCİ BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazıİKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik TedbiriİKİNCİ KISIM: Tedbirler ve TutuklulukBİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özelİnfaz ŞekilleriİKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine GetirilmesiÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı ÖnlemlerDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son HükümlerADLÎ SİCİL KANUNUADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYEMAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUNBİRİNCİ KISIM: Genel HükümlerİKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece MahkemeleriBİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk MahkemeleriİKİNCİ BÖLÜM: Ceza MahkemeleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet BaşsavcılığıDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak HükümlerÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adli ye MahkemeleriBİRİNCİ BÖLÜM: Kurulu şİKİNCİ BÖLÜM: GörevlerÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve AtamaDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak HükümlerDÖRDÜNCÜ KISIM: Son HükümlerATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNBASIN KANUNUCEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNUBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Adlî YardımlaşmaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İadeDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın DevriBEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın DevriALTINCI BÖLÜM: Hükümlü NakliYEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son HükümlerÇOCUK KORUMA KANUNUBİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici TedbirlerBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkelerİKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici TedbirlerİKİNCİ KISIM: Soruşturma ve KovuşturmaBİRİNCİ BÖLÜM: SoruşturmaİKİNCİ BÖLÜM: KovuşturmaÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet SavcılığıBİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve YetkisiİKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve KollukÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İncelemeDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DenetimDÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli HükümlerKABAHATLER KANUNUBİRİNCİ KISIM: Genel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun İlk İlkesi ve Kanunun Uygulama AlanıİKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî YaptırımlarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun YollarıİKİNCİ KISIM: Çeşitli KabahatlerMAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Mal BildirimleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza HükümleriDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma UsulüBEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli HükümlerMEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNPOLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUTERÖRLE MÜCADELE KANUNUBİRİNCİ BÖLÜM: Tanım ve Terör SuçlarıİKİNCİ BÖLÜM: Yargılama UsulleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların İnfazıDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli HükümlerBEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici HükümlerADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarİKİNCİ BÖLÜM: Adlî AramaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme AramalarıDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma ŞekliBEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Ek Bilgi

Yazar

Abdullah Demir, İsmail ERCAN, Seyit Çavdar

Yayınevi

KURAM KİTAP

Sayfa Sayısı

1025

Basım Tarihi

2017 Ekim

ISBN

9786059637459

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.