Eşya Hukuku (Madde 683 – 778) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 6. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

Eşya Hukuku (Madde 683 – 778) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 6. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

105.00 TL 102.00 TL

Yazar : Hasan Özkan
Basım Tarihi : 2017 Kasım
Sayfa Sayısı : 419 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İçindekiler

Önsöz 3807
Kısaltmalar 3809
İçindekiler 3811

Dördüncü Kitap
Eşya Hukuku
Birinci Kısım
Mülkiyet
Birinci Bölüm
Genel Hükümler

Mülkiyet Hakkının İçeriği 3821

Açıklama 3821
İçtihatlar 3822

Mülkiyet Hakkının Kapsamı 3827
Bütünleyici Parça 3827

Açıklama 3827
İçtihatlar 3828

Doğal Ürünler 3837

Açıklama 3837
İçtihatlar 3837
Iıı. Eklenti 3840

Tanım 3840

Açıklama 3840
İçtihatlar 3840

Eklenti Sayılmayanlar 3846

Açıklama 3846
İçtihatlar 3846

Birlikte Mülkiyet 3848
Paylı Mülkiyet 3848
Genel Kurallar 3848

Açıklama 3848
İçtihatlar 3849

Yönetim Ve Tasarruf 3857
Anlaşmalar 3857

Açıklama 3857
İçtihatlar 3858

Olağan Yönetim İşleri 3861

Açıklama 3861
İçtihatlar 3861

Önemli Yönetim İşleri 3864

Açıklama 3864
İçtihatlar 3865

Olağanüstü Yönetim İşleri Ve Tasarruflar 3873

Açıklama 3873
İçtihatlar 3874

Yararlanma, Kullanma Ve Koruma 3880

Açıklama 3880
İçtihatlar 3881

Giderler Ve Yükümlülükler 3886

Açıklama 3886
İçtihatlar 3886

Kararların Bağlayıcılığı 3891

Açıklama 3891
İçtihatlar 3891

Paydaşlıktan Çıkarma 3899
Paydaşın Çıkarılması 3899

Açıklama 3899
İçtihatlar 3901

Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 3905

Açıklama 3905
İçtihatlar 3905

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 3909
Paylaşma İstemi 3909

Açıklama 3909
İçtihatlar 3909

Paylaşma Biçimi 3916

Açıklama 3916
İçtihatlar 3917

İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 3926

Açıklama 3926
İçtihatlar 3926

Elbirliği Mülkiyeti 3930
Kaynakları Ve Niteliği 3930

Açıklama 3930
İçtihatlar 3930

Hükümleri 3937

Açıklama 3937
İçtihatlar 3938

Sona Ermesi 3945

Açıklama 3945
İçtihatlar 3946

İkinci Bölüm
Taşınmaz Mülkiyeti
Birinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması Ve Kaybı

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 3955

Açıklama 3955
İçtihatlar 3956

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 3962
Tescil 3962

Açıklama 3962
İçtihatlar 3963

Kazanma Yolları 3968

1.Hukukî İşlem 3968
Açıklama 3968
İçtihatlar 3969

İşgal 3975

Açıklama 3975
İçtihatlar 3976

Yeni Arazi Oluşması 3978

Açıklama 3978
İçtihatlar 3979

Arazi Kayması 3982
Genel Olarak 3982

Açıklama 3982
Örnekler 3983
İçtihatlar 3985

Heyelân 3988

Açıklama 3988
İçtihatlar 3988

Sınırın Yeniden Belirlenmesi 3993

Açıklama 3993
Örnekler 3994

Kazandırıcı Zamanaşımı 3996
Olağan Zamanaşımı 3996

Açıklama 3996
Örnekler 3997
İçtihatlar 3998

Olağanüstü Zamanaşımı 4005

Açıklama 4005
Tapu Tescil Davası……………………………………………………………4007
Örnekler 4011
Tescile İtiraz Davası…………………………………………………..……4012
Örnekler 4013
İçtihatlar 4014

Sürelerin Hesabı 4025

Açıklama 4025
İçtihatlar 4025

Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar 4031

Açıklama 4031
İçtihatlar 4032
Iıı. Tescili İsteme Hakkı 4034
Açıklama 4034
İçtihatlar 4034

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 4038

Açıklama 4038
İçtihatlar 4038

İkinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kısıtlamaları

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği 4043
Kapsam 4043

Açıklama 4043
İçtihatlar 4043

Sınırlar 4046
Sınırların Belirlenmesi 4046

Açıklama 4046
İçtihatlar 4046

Sınır Belirleme Yükümlülüğü 4053

Açıklama 4053
İçtihatlar 4053

Sınırlıklar Üzerinde Paylı Mülkiyet 4056

Açıklama 4056
İçtihatlar 4056
Iıı. Arazideki Yapılar 4060

Arazi Ve Yapı Malzemesi 4060
Mülkiyet İlişkisi 4060

Açıklama 4060
Örnekler 4063
İçtihatlar 4064

Tazminat 4070

Açıklama 4070
İçtihatlar 4070

Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi 4078

Açıklama 4078
Örnekler 4080
İçtihatlar 4082

Taşkın Yapılar 4089

Açıklama 4089
Örnekler 4091
İçtihatlar 4092

Üst Hakkı 4101

Açıklama 4101
İçtihatlar 4101

Mecralar 4108

Açıklama 4108
İçtihatlar 4109

Taşınır Yapılar 4114

Açıklama 4114
İçtihatlar 4114

Araziye Dikilen Fidanlar 4116

Açıklama 4116
İçtihatlar 4116

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 4123

Açıklama 4123
İçtihatlar 4123

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 4130
Genel Olarak 4130

Açıklama 4130

Devir Hakkının Kısıtlamaları 4131
Yasal Önalım Hakkı 4131
Önalım Hakkı Sahibi 4131

Açıklama 4131
Örnekler 4134
İçtihatlar 4135

Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre 4143

Açıklama 4143
İçtihatlar 4144

Kullanılması 4150

Açıklama 4150
İçtihatlar 4151

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 4158

Açıklama 4158
İçtihatlar 4158

Alım Ve Geri Alım Hakları 4162

Açıklama 4162
İçtihatlar 4163
Iıı. Komşu Hakkı 4168

Kullanma Biçimi 4168

Açıklama 4168
İçtihatlar 4169

Kazı Ve Yapılar 4175
Kural 4175

Açıklama 4175
İçtihatlar 4175

Özel Kurallar 4180

Açıklama 4180

Bitkiler 4181
Kural 4181

Açıklama 4181
İçtihatlar 4181

Özel Kurallar 4185

Açıklama 4185
İçtihatlar 4185

Doğal Olarak Akan Su 4188

Açıklama 4188
İçtihatlar 4188

Fazla Suyun Akıtılması 4193

Açıklama 4193
İçtihatlar 4193

Mecra Geçirilmesi 4198
Katlanma Yükümlülüğü 4198

Açıklama 4198
İçtihatlar 4199

Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin Korunması 4205

Açıklama 4205

Durumun Değişmesi 4206

Açıklama 4206

Geçit Hakları 4207
Zorunlu Geçit 4207

Açıklama 4207
Örnekler 4210
İçtihatlar 4211

Diğer Geçit Hakları 4220

Açıklama 4220
İçtihatlar 4221

Sınırlıklar 4227

Açıklama 4227
İçtihatlar 4227

Katılma Yükümlülüğü 4233

Açıklama 4233
İçtihatlar 4233

Başkasının Arazisine Girme Hakkı 4240
Orman Ve Mer’aya Girme 4240

Açıklama 4240
İçtihatlar 4240

Sürüklenen Şeyler İle Benzerlerinin Alınması 4245

Açıklama 4245

Zorunluluk Hâlinde 4246

Açıklama 4246

Kamu Hukuku Kısıtlamaları 4247
Genel Olarak 4247

Açıklama 4247
İçtihatlar 4248

Toprağın İyileştirilmesi 4249

Açıklama 4249
İçtihatlar 4249

Kaynak Ve Yeraltı Suları 4256
Mülkiyet Ve İrtifak Hakkı 4256

Açıklama 4256
İçtihatlar 4257

Kaynaklara Zarar Verilmesi 4263
Tazminat 4263

Açıklama 4263
İçtihatlar 4263

Eski Duruma Getirme 4268

Açıklama 4268
İçtihatlar 4268
Iıı. Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar 4273
Açıklama 4273
İçtihatlar 4273

Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4275
Zorunlu Su 4276

Açıklama 4276
İçtihatlar 4276

Üçüncü Bölüm
Taşınır Mülkiyeti

Konusu 4283

Açıklama 4283
İçtihatlar 4283

Kazanılması 4287
Mülkiyetin Nakli 4287
Zilyetliğin Devri 4287

Açıklama 4287
İçtihatlar 4288

Mülkiyetin Saklı Tutulması 4295
Genel Olarak 4295

Açıklama 4295
İçtihatlar 4295

Taksitle Satış 4299

Açıklama 4299
İçtihatlar 4299

Hükmen Teslim 4302

Açıklama 4302
İçtihatlar 4302

Sahiplenme 4304
Sahipsiz Şeyler 4304

Açıklama 4304

Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar 4305

Açıklama 4305
Iıı. Bulunmuş Eşya 4306

Arama Ve İlân 4306

Açıklama 4306
İçtihatlar 4307

Koruma Ve Satma 4308

Açıklama 4308

Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme 4309

Açıklama 4309

Define 4310

Açıklama 4310

Bilimsel Değeri Olan Eşya 4311

Açıklama 4311

Düşen Veya Sürüklenen Şeyler 4312

Açıklama 4312

İşleme 4313

Açıklama 4313
İçtihatlar 4313

Karışma Ve Birleşme 4315

Açıklama 4315
Vıı. Kazandırıcı Zamanaşımı 4316
Açıklama 4316
İçtihatlar 4316

Kaybedilmesi 4318

Açıklama 4318
İçtihatlar 4318

Ek Bilgi

Yazar

Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi, Hasan Özkan

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

419

Basım Tarihi

2017 Kasım

ISBN

9786053151753

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.