Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. ANAYASASI TCK CMK CGTİK VE İLGİLİ MEVZUAT

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. ANAYASASI TCK CMK CGTİK VE İLGİLİ MEVZUAT

39.00 TL

Yazar : Gürsel YALVAÇ
Basım Tarihi : Ağustos
Sayfa Sayısı : 1340 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • SSS

Ürün Açıklaması

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-: -2709-1
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-: –81
 • Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu-: -5237/765-115
 • Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu-: -765/5237-121
 • Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi-: -5237-131
 • Türk Ceza Kanunu-: -5237-145
 • Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama
 • Şekli Hakkında Kanun-: -5252-311
 • CMK/CMUK Karşılaştırma Tablosu-: -5271/1412-317
 • CMUK/CMK Karşılaştırma Tablosu-: -1412/5271-323
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist-: -5271-331
 • Ceza Muhakemesi Kanunu-: -5271-347
 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-: -1412-489
 • (Yürürlükteki Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve
 • Uygulama Şekli Hakkında Kanun-: -5320-497
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
 • Kanun Sistematik Fihrist-: -5275-505
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
 • Hakkında Kanun-: -5275-513
 • Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge
 • Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
 • Yetkileri Hakkında Kanun-: -5235-575
 • Adli Sicil Kanunu-: -5352-595
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
 • Önlenmesine Dair Kanun-: -6284-605
 • Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi
 • Hakkında Kanun-: -1481-617
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler
 • Hakkında Kanun-: -6136-619
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış
 • Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle
 • Çözümüne Dair Kanun-: -6384-637
 • Basın Kanunu-: -5187-641
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu–4982-653
 • Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu-: -6706-661
 • Çek Kanunu-: -5941-679
 • Çocuk Koruma Kanunu-: -5395-693
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu-: -5402-711
 • Dernekler Kanunu-: -5253-727
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu-: -3201-743
 • Elektronik İmza Kanunu-: -5070-783
 • İl İdaresi Kanunu-: -5442-793
 • İnfaz Hakimliği Kanunu-: -4675-815
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
 • Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
 • Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun-: -5651-819
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu-: -2803-835
 • Kabahatler Kanunu-: -5326-851
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-: -5607-869
 • Kimlik Bildirme Kanunu-: -1774-891
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-: -2863-897
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
 • Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu-: -3628-935
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
 • Yargılanması Hakkında Kanun-: -4483-943
 • Olağanüstü Hal Kanunu-: -2935-949
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere
 • İlişkin Kanun Hükmünde Kararname-: –963
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken
 • Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme
 • Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-: –971
 • Petrol Piyasası Kanunu-: -5015-991
 • Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu-: -2559-1021
 • Sahil Güvenlik Kanunu-: -2692-1041
 • Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun-: -5729-1053
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
 • Dair Kanun-: -6222-1057
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
 • Hakkında Kanun-: -5549-1071
 • Tanık Koruma Kanunu-: -5726-1083
 • Tebligat Kanunu-: -7201-1093
 • Terörle Mücadele Kanunu-: -3713-1109
 • Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
 • Karşılanması Hakkında Kanun-: -5233-1135
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun-: -6415-1145
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu-: -2911-1155
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
 • Hakkında Kanun-: -5083-1169
 • Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
 • ve Kontrolü Hakkında Kanun-: -4207-1173
 • Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun-: -2313-1181
 • Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun-: -3298-1189
 • Adlî Kolluk Yönetmeliği-: –1191
 • Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği-: –1199
 • Adli Sicil Yönetmeliği-: –1219
 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,
 • Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti
 • Hakkında Yönetmelik-: –1231
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve
 • Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak
 • Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik-: –1239
 • Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen
 • Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin
 • Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik
 • Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına
 • İlişkin Yönetmelik-: –1245
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü
 • Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler
 • Hakkında Yönetmelik-: –1263
 • Suç Eşyası Yönetmeliği-: –1275
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği-: –1289
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim
 • Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik-: –1313

Ek Bilgi

Basım Tarihi

Ağustos, 2016

Baskı

8. Baskı

ISBN

9786051469591

Sayfa Sayısı

1340

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Gürsel YALVAÇ

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.