5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı İşlenen Suçlardan TEHDİT VE CEBİR SUÇU

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı İşlenen Suçlardan TEHDİT VE CEBİR SUÇU

37.00 TL

Yazar : Süreyya BAŞLI
Basım Tarihi : Temmuz
Sayfa Sayısı : 157 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • İçindekiler
 • SSS

Ürün Açıklaması

Süreyya BAŞLI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı İşlenen Suçlardan Tehdit Ve Cebir Suçu, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2016.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı İşlenen Suçlardan Tehdit Ve Cebir Suçu adlı tezimizde; kanunda tarifi açıkça yapılmamış olan tehdit ve cebir suçlarına ilişkin etraflı açıklamalar yapılarak bu suçların detaylı bir şekilde sınırı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Doktrinin mevzulara yaklaşımı ve Yargıtay uygulamalarının ne şekilde olduğu, derinlemesine ele alınıp kanun maddeleri detaylamasına incelenmiştir. Tehdit ve cebir suçu; kanunun, hürriyete karşı suçlar başlıklı yedinci bölümünde ele alındığından hürriyet kavramından ne anlaşılması gerektiği bu suçlardan önce incelenip öncelikle bu mevzu üzerinde durulmuş ve akabinde suçlar ayrıntılı tetkik edilmiştir.

Ek Bilgi

Basım Tarihi

Temmuz, 2016

Baskı

1.Baskı

ISBN

9786051469850

Sayfa Sayısı

157

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Süreyya BAŞLI

 • ÖN SÖZ-VII
 • ÖZET-IX
 • ABSTRACT-X
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • KISALTMALAR-XV
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HÜRRİYET KAVRAMI, SİYASİ AKIMLARIN HÜRRİYETE YAKLAŞIMI, HÜRRİYETİN KORUNMASI
 • I. HÜRRİYET KAVRAMI VE SİYASİ AKIMLARIN HÜRRİYETE YAKLAŞIMI-3
 • A. Genel Olarak Hürriyet Kavramı-3
 • B. Siyasi Akımların Hürriyete Yaklaşımları-7
 • 1. Genel Olarak-7
 • 2. Klasik Liberalizmin Hürriyete Yaklaşmı-8
 • 3. Faşizmin Hürriyete Yaklaşımı-10
 • 4. Marksizmin Hürriyete Yaklaşımı-12
 • 5. Totalitarizmin Hürriyete Yaklaşımı-13
 • 6. Anarşizmin Hürriyete Yaklaşımı-14
 • II. HÜRRİYETİN KORUNMASI-15
 • A. Genel Olarak-15
 • B. Anasayamıza Göre Hürriyetin Korunması-17
 • C. Ceza Kanunumuza Göre Hürriyetin Korunması Ve Kanunumuzun Hürriyete Karşı Suçlar Konusundaki Sistemi-19
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TEHDİT SUÇU
 • I. GENEL OLARAK TEHDİT KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKI-23
 • II. TEHDİT SUÇUNUN 5237 SAYILI TCK’DA DÜZENLENİŞİ VE MÜLGA 765 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEMEYLE MUKAYESESİ-25
 • III. MUKAYESELİ CEZA HUKUKUNDA TEHDİT SUÇU-34
 • A. Genel Olarak-34
 • B. İtalyan Hukukunda Düzenlenişi-34
 • C. Federal Alman Hukukunda Düzenlenişi-35
 • D. İsviçre Hukukunda Düzenlenişi-35
 • E. Fransız Hukukunda Düzenlenişi-36
 • F. Avusturya Hukukunda Düzenlenişi-37
 • IV. TEHDİT SUÇUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ-37
 • V. TEHDİT SUÇUYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-39
 • VI. MADDİ UNSURLAR-41
 • A. Fail-41
 • B. Mağdur-43
 • C. Tehdit Konusunu Oluşturan Fiiller-47
 • 1. Genel olarak Fiil (Hareket, Eylem) Kavramı-47
 • 2. Hayat Hakkına Yönelik Saldırı Bildirimi-49
 • 3. Vücut Dokunulmazlığına Yönelik Saldırı Bildirimi-52
 • 4. Cinsel Dokunulmazlığa Yönelik Saldırı Bildirimi-53
 • 5. Malvarlığı İtibarıyla Büyük Bir Zarara Uğratılacağının Bildirilmesi-54
 • 6. Sair Kötülük Bildirimi-56
 • D. Tehdit Açısından Aranan Özellikler-59
 • 1. Gerçekleştirilecek Saldırının Haksız Olması-59
 • 2. Tehdidin Elverişliliği-61
 • 3. Tehdidin Yöneltileceği Kimse-62
 • 4. Tehdidin Mağdurun Bilgisine Ulaştırılması-63
 • VII. MANEVİ UNSUR-66
 • A. Genel Olarak Manevi Unsur, Kast, Taksir Kavramları-66
 • B. Kusurluluk ve Tehdit Suçunda Kusurluluğu Etkileyen Haller-72
 • VIII. HUKUKA AYKIRILIK-76
 • IX. TEHDİT SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI-79
 • A. Şantaj Suçu İle Farkı-79
 • B. Cebir Suçu İle Farkı-82
 • C. Yağma Suçu İle Farkları-86
 • X. TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ-88
 • A. Genel olarak-88
 • B. Cezayı Hafiftelen Nitelikli Haller-89
 • C. Cezayı Artıran Nitelikli Haller-89
 • 1. Fiilin Silahla İşlenmesi-90
 • 2. Failin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak Fiili İşlemesi-98
 • 3. Fiilin İmzasız Mektupla İşlenmesi-100
 • 4. Fiilin Özel İşaretle İşlenmesi-103
 • 5. Fiilin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-104
 • 6. Fiilin Var Olan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi-107
 • XI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-108
 • A. Teşebbüs (Kalkışma)-108
 • B. İştirak (Katılma)-111
 • C. İçtima (Birleşme)-113
 • XII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-118
 • XIII. GÖREVLİ MAHKEME-119
 • XIV. MÜEYYİDESİ (YAPTIRIMI) VE ZAMANAŞIMI-121
 • XV. HUKUKSAL SONUÇLARI-123
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • CEBİR SUÇU
 • I. GENEL OLARAK CEBİR KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKI-127
 • II. CEBİR KULLANMA SUÇUNUN 5237 SAYILI TCK’DA DÜZENLENİŞİ VE MÜLGA 765 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEMEYLE MUKAYESESİ-130
 • III. MUKAYESELİ CEZA HUKUKUNDA CEBİR SUÇU-133
 • IV. CEBİR SUÇUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ-135
 • V. CEBİR SUÇUYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-135
 • VI. MADDİ UNSURLAR-136
 • A. Fail-136
 • B. Mağdur-137
 • C. Fiil (Eylem, Hareket)-138
 • VII. MANEVİ UNSUR-141
 • VIII. HUKUKA AYKIRILIK-143
 • IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-143
 • A. Teşebbüs (Kalkışma)-143
 • B. İştirak (Katılma)-144
 • C. İçtima (Birleşme) ve Kimi Suçlardan Ayrımı-145
 • X. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-147
 • XI. GÖREVLİ MAHKEME-147
 • XII. MÜEYYİDESİ (YAPTIRIMI) VE ZAMANAŞIMI-148
 • SONUÇ-149
 • KAYNAKÇA-155
Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.