Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)

Sepet “Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. ANAYASASI TCK CMK CGTİK VE İLGİLİ MEVZUAT” sepetinize eklendi.

Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)

11.50 TL

Yazar : İsmail ERCAN
Basım Tarihi : 2017 Ekim
Sayfa Sayısı : 448 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

Kitaptaki konuların ana başlıkları:TÜRK CEZA KANUNUBİRİNCİ KİTAP: Genel HükümlerBİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar veUygulama AlanıBİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve TanımlarİKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygu lama AlanıİKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun EsaslarıBİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği,Kast ve TaksirİKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıranveya Azaltan NedenlerÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça TeşebbüsDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirakBEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaıÜÇÜNCÜ KISIM: YaptırımlarBİRİNCİ BÖLÜM: CezalarİKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik TedbirleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi veBireyselleştirilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve CezanınDüşürülmesiİKİNCİ KİTAP: Özel HükümlerBİRİNCİ KISIM: Uluslararası SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa KarşıSuçlarİKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve EziyetDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardımveya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâliBEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veyaKısırlaştırma
TÜRK CEZA KANUNUve İlgili Mevzuat
ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı SuçlarSEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı SuçlarONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı SuçlarBİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan SuçlarİKİNCİ BÖLÜM: Çevreye Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı SuçlarDÖRDÜN CÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı SuçlarBEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı SuçlarALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı SuçlarSEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin SuçlarONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında SuçlarDÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı SuçlarİKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı SuçlarÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı SuçlarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı SuçlarBEŞİNCİ BÖLÜM: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı SularALTINCI BÖLÜM: Milli Savunmaya Karşı SuçlarYEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve CasuslukSEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı SuçlarDOKUZUNCU BÖLÜM: Son HükümlerTÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Uyum HükümleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan HükümlerCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNBİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik TedbirleriBİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkelerBİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun AmacıİKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkelerİKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik TedbirleriBİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkelerİKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının TürleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının ErtelenmesiDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleriBEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazıALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün YükümlülükleriYEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve GüvenlikSEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, ÖdüllendirmeDOK UZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin NakilleriÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve KısıtlamalarBİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade ÖzgürlüğüİKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve YükümlülüklerDÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirmeBİRİNCİ BÖLÜM: BireyselleştirmeİKİNCİ BÖLÜM: EğitimÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî MüdahalelerDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkilerBEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman EtkinlikleriALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin HazırlamaYEDİNCİ BÖLÜM: İzinlerSEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili KararlarBEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye YardımBİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası YardımlaşmalarİKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma KurullarıİKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve TutuklulukBİRİNCİ KISIM: Diğer CezalarBİRİNCİ BÖLÜM: Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazıİKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik TedbiriİKİNCİ KISIM: Tedbirler ve TutuklulukBİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özelİnfaz ŞekilleriİKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine GetirilmesiÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı ÖnlemlerDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son HükümlerCEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNUBİRİNCİ BÖLÜM: Genel HükümlerİKİNCİ BÖLÜM: Adlî YardımlaşmaÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İadeDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın DevriBEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın DevriALTINCI BÖLÜM: Hükümlü NakliYEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son HükümlerÇOCUK KORUMA KANUNUBİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici TedbirlerBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkelerİKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici TedbirlerİKİNCİ KISIM: Soruşturma ve KovuşturmaBİRİNCİ BÖLÜM: SoruşturmaİKİNCİ BÖLÜM: KovuşturmaÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet SavcılığıBİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve YetkisiİKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve KollukÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İncelemeDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DenetimDÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli HükümlerKABAHATLER KANUNUBİRİNCİ KISIM: Genel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama AlanıİKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun EsaslarıÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî YaptırımlarDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun YollarıİKİNCİ KISIM: Çeşitli KabahatlerPOLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU

Ek Bilgi

Yazar

Alaaddin Egemenoğlu, Erkam Yılmaz, İsmail ERCAN

Yayınevi

KURAM KİTAP

Sayfa Sayısı

448

Basım Tarihi

2017 Ekim

ISBN

9786059637473

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.