Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 Milletlerarası Sözleşmeler

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 Milletlerarası Sözleşmeler

64.90 TL

Yazar : İzzet Özgenç
Basım Tarihi : 2017 Nisan
Sayfa Sayısı : 1040 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

Konu Başlıkları

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsanî Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi
Ceza Kovuşturulmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi
Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Diplomasi Ajansları Da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme
Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi
1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
Uluslararası Ticarî İşlemlerdeyabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Jenosit’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (İlgili Hükümleri)
Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması Veya Sınırlandırılması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Ek Bilgi

Yazar

Batuhan Aktaş, Fahri Gökçen Taner, İzzet Özgenç

Yayınevi

Seçkin

Sayfa Sayısı

1040

Basım Tarihi

2017 Nisan

ISBN

9789750242618

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.